كانديداي نمايندگي

شخصي مي‌خواست وكيل مجلس شود قبل از آن كه در انتخابات به پيروزي رسد مردم با او سخن مي‌گفتند و سؤال مي‌كردند.

شخصي از او پرسيد اگر شما در اين دور انتخابات به مجلس راه يابيد چه كار خواهيد كرد؟

 

كانديداي نمايندگي مجلس پاسخ داد:

من از اين لحاظ نگران نيستم، آنچه مهم است اين است كه اگر انتخاب نشوم چه كار خواهم كرد!

گنجينه لطائف، ص 270.

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.