طبیب شرمنده

طبیبی را دیدند که هرگاه به گورستان می رسید ردای خویش را بر سر می کشید.

سبب این کار را از او پرسیدند گفت: از مردگان این گورستان شرم دارم، چرا که از کنار هر گوری که میگذرم ضربت من خورده است و در هر که می نگرم از شربت من مرده است.

علی صفی، لطائف الطوایف، ص 207

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.