بهترین دوست

طفیلی را گفتند: از دوستان چه کسی را بیشتر دوست داری؟

گفت: ما تَرَکَ حُبُّ الطَّعامِ مَوضِعًا لِاَحَدٍ. (یعنی دوستی طعام و غذا برای هیچ کس جایی نگذاشته است.)

علی صفی، لطائف الطوائف، ص353.

افزودن دیدگاه جدید

.