دو دو تا؟

طفیلی را پرسیدند: دو در دو چند می شود؟

گفت: چهار تا نان.

علی صفی، لطائف الطوائف، ص353.

افزودن دیدگاه جدید

.