آیا براي امامت حضرت مهدي(عج) ‏خداوند زمينه‏ سازي كرده است؟

آري، از جمله موضوعاتي كه قبل از ولادت امام مهدي (ع) اتفاق افتاد كه آن را مي‏توان زمينه‏ ساز امامت حضرت مهدي (ع) در كودكي دانست، ولادت امام جواد وامام هادي۸ است؛ زيرا امام جواد در هشت سالگي يا هفت سالگي،وامام هادي در سنّ شش سالگي به امامت رسيدند. و بعد از آنكه شيعه به امامت اين دو امام اعتقاد پيدا نمود، اين مسأله زمينه‏ساز اعتقاد به امامت حضرت مهدي (ع) ورفع استبعاد از امامت او در سنين پنج سالگي شد.

منبع : مرکز پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

افزودن دیدگاه