ثواب و فضائل قرائت قرآن در گفتار پیامبر(ص) و ائمه(ع)

‏فضیلت و عظمت کتاب مقدّس، فوق درک محدود انسان خاکی است. فضیلت آن را باید از پیامبر اکرم(ص) و ائمة معصومین(ع) شنید. در روایتی پیامبر(ص) می فرماید: " اعبد النّاس اکثرهم تلاوه للقرآن؛ عابد ترین مردم کسی است که بیشتر تلاوت قرآن کرده باشد".(۱) در روایت دیگری حضرت (ص) فرمود: "هر کس برای تحصیل رضای خدا و فهم دین، قرائت قرآن کریم کند، پاداش و ثواب وی همانند پاداش و ثواب همه‌ فرشتگان و پیغمبران می باشد".(۲)
امیرالمؤمنین علی(ع) می فرماید: " لقاح الایمان تلاوه القرآن؛(۳) تلاوت قرآن کریم موجب باروری ایمان است". نیز فرمود: "هر کس به تلاوت قرآن کریم انس گیرد، جدایی و مفارقت برادران، او را (درقبر) به وحشت نیفکند".(۴)
امام صادق(ع) فرمود: "هر کس قرائت قرآن کند در حالی که جوان باشد، قرآن با گوش و خونش آمیخته گردد و قرآن در روز قیامت از طرف او با فرشتگان خدا احتجاج کند".(۵)
پیامبر گرامی به سلمان فارسی فرمود: "بر تو باد که قرائت قرآن کریم کنی، زیرا قرائت قرآن کفاره ‌گناهان و پوششی در آتش و ایمنی از عذاب است... مؤمن چون قرائت قرآن کند،‌ خدا به وی نظر رحمت فرماید. فضیلت قرآن بر سائر کلام همانند فضیلت و برتری خدا بر خلقش می باشد".(۶)
پاورقی :
۱ کنز العمال،‌ج۱، ص ۵۱۰.
۲ جواد محدثی، فرهنگ عاشورا، ص ۲۹۳.
۳ علی بن حسین مسعودی،‌ مروج الذّهب، ج ۲، ص ۲۹۰.
۴ محمد باقر مجلسی، بحارالأنوار، ج ۲۲،‌ص ۱۹۴.
۵ ابن سعد، طبقات الکبری، ج ۸، ص ۵۲ به بعد.
۶ همان.

برگرفته از مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی

افزودن دیدگاه