آیا کریشنا مورتی عضو تشکیلات تئوصوفی بوده ؟

بله درست است. جریان از این قرار بود که پدر کریشنا مورتی هر چند خود یک برهمایی سنتی به شمار می رفت و خیلی هم متعصب بود؛ اما بعد از آشنایی با انجمن تئوصوفی آرام آرام به عضویت این انجمن درآمد. این انجمن که توسط خانم هلنا بلاواتسکی در سال 1875 ابتدا در غرب پایه گذاری  و سپس در هند هم دایر شد ، از میان تمام مذاهب و ادیان عضو گیری می کرد.
از این جا بود که جیدو کریشنا مورتی هم به واسطه پدرش به این انجمن راه یافت و و در سن 12 سالگی عضو رسمی ts گردید. وی دو سال تحت آموزش این فرقه بود و بعد تحت حمایت همین تشکیلات به انگلستان اعزام شد.
کریشنا مورتی در سال 1911 در سن 16 سالگی به رهبری تی اس در هند انتخاب شد و این منصب را به عنوان یک جایگاه معنوی تا سن 33 سالگی هم چنان دارا بود. هر چند وی در اقدامی غیر منتظره انحلال این انجمن را اعلام کرد و دلیل انحلال این فرقه را این اعلام کرد که اولا نمی خواهد شاگرد پروری کند و دوم این که بعضی که منافعشان در وجود این تشکیلات است، الان دارند این تشکیلات را اداره می کنند. این سخنان موجی از اعتراضات را علیه مورتی براتگیخت که چرا در طول این مدت 15 سال از این تشکیلات در جهت شهرت و اوازه خود سود برده و حالا اعلام می کند که نمی خواهد مرید پروری کند.
یاد اور می شویم که در سال هایی که مورتی عضو این انجمن بود، از وی به عنوان معلم آخر و مسیح موعود و بودای شرق در این فرقه یاد می شد.

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.