مهارت ارتباطى

پرسش:

بسيار كم حرف هستم و ارتباط با ديگران را به ياد ندارم و اگر در جمع باشم فقط با بله و خير، به آنها جواب مى دهم، اينها مشكلات اصلى من است لطفاً راهنمايى كنيد.

 تقويت مهارت هاى ارتباطى
شما بايد با تمرين، مهارت هاى ارتباطى را در خود تقويت كنيد. برقرارى ارتباط با ديگران، يك نوع هنر است و اين هنر قابل يادگيرى است؛ يعنى، همان طور كه خيلى از رفتارها را با مشاهده رفتار ديگران و تمرين و تكرار آموخته ايم؛ مهارت هاى ارتباطى را نيز بايد بياموزيم و با تمرين و تكرار آنها را به عادت و ملكه تبديل كنيم، آيا شما در سال هاى اول كودكى، مثل الان مى توانستيد به راحتى غذا بخوريد، لباس هاى خود را بپوشيد، رانندگى كنيد، مقصود خود را روى كاغذ بياوريد و بنويسيد و...؟ هرگز؛ اما الان همه اين مهارت ها را به راحتى و بدون اضطراب انجام مى دهيد؛ بر اين اساس مى توانيد مهارت هاى ارتباطى را نيز ياد بگيريد. از همين الان يادگيرى اين مهارت را آغاز كنيد.
براى موفقيت در اين كار با دقت به راه كارهاى زير عمل كنيد:
۱. نخستين گام براى ايجاد ارتباط با ديگران، «جرأت ورزى» است ؛ يعنى، بدون ترس و با جرأت، باب سخن را با ديگران باز كنيد. البته ابتدا كمى دشوار است ؛ مانند كسى كه مى خواهد وارد استخر آب شود ؛ ولى كمى از سردى آب دلهره دارد. اما وقتى  داخل آب رفت، به تدريج احساس مى كند نگرانى او يك امر واقعى نبوده و آب نه تنها ترس ندارد ؛ بلكه شنا كردن در آن، بسيار فرح بخش و لذت آور است.
۲. در گام دوم كلمات «سلام و احوال پرسى» را بر زبان جارى كنيد.
۳. هنگام سلام كردن، بكوشيد با نگاه محبت آميز، انرژى مثبت و رابطه محبتى با طرف مقابل برقرار كنيد.
۴. با مشاهده رفتار و گفتار ديگران، بكوشيد از تجربيات و مهارت هاى ديگران الگوبردارى كرده و از آنها استفاده كنيد. البته الگو بردارى نبايد منجر به تقليد كوركورانه از ديگران شود. به عبارت ديگر مهارت و فن را بياموزيد ؛ خودتان آن را اجرا كنيد.
۵. جملات زيبايى كه براى ايجاد ارتباط مناسب است، يادداشت و آنها را تكرار كنيد تا در مواقع ضرورى از آنها بهره بگيريد.
۶. اگر در مراحل آغازين، دچار مشكل شديد و گاهى در ايجاد ارتباط شكست خورديد، هرگز نهراسيد و مأيوس نشويد. و با جديت تمام به ايجاد ارتباط با ديگران اهتمام بورزيد تا به تدريج بر اين مهارت تسلط يابيد. مطمئن باشيد اگر تمرين و تكرار كنيد و جرأت داشته باشيد و از شكست نهراسيد ؛ طولى نخواهد كشيد كه مشكل ارتباطى شما برطرف خواهد شد و به راحتى با ديگران ارتباط عاطفى برقرار خواهيد كرد.

منبع: سایت پرسمان دانشجویی

افزودن دیدگاه