اگر زني را دزديده و به زور با او زنا انجام داده باشند

پرسش:

اگر زني را دزديده و به زور با او زنا انجام داده باشند (تجاوز) و شوهرش او را پيدا كند، بايد با او چكار كند؟ خدا رو شکر من درگیر این موضوع نشدم ولی می خواهم جوابش را بدانم. خیلی ممنون.

پرسشگر گرامی؛ خوشحالیم كه چنين اتفاقي براي شما نيفتاده است. در ادامه مطالبي در اين مورد تقديمتان مي‌كنم.
عشق، صداقت در رفتار و خوش‏بيني معيارهاي لازم براي داشتن يك زندگي سالم هستند كه در زير سايه شك نابود مي‌شوند. خداوند مهربان انسان را آفريد و به او قدرت انديشيدن و درست تصميم گرفتن را عطا فرمود تا در زندگي به مدد عقل و درايت خويش، راه درست را بپيمايد اما وقتي زير هجوم افكارو رفتارهاي منفي، قدرت تصميم‌گيري از بين مي‌رود؛ قلب پر از افكار شيطاني مي‌شود و ايمان در دل مي‌ميرد و فرد، زندگي را مي‌بازد.
بروز اين مشكل و پيامدهاي ناگوار آن بسيار متأثركننده است اما آنچه داري اهميت اساسي است برخورد صحيح و منطقي با آنچه پيش آمده و به حداقل رساندن عوارض آن است. به هر حال گاهي اوقات حوادث ناگواري بدون اينكه انسان خودش در آن نقشي داشته باشد، پيش مي آيد که چاره اي نيست و بايد با آن كنار آمد. در مسأله‌اي كه مطرح نموديد، كاملا واضح است كه زن، خود نيز مظلوم واقع شده است و برخورد نامناسب با او، ظلم مجددي است كه بر او وارد مي‌گردد.

*** بر طبق اطلاعات و آمار بدست آمده :
- تجاوز، استفاده خشونت آميز از قدرت است كه در آن يك نفر بدون توجه به درد و ضربه روحي ديگري، كاري را مرتكب مي‌شود. از همين رو متجاوز هميشه براي اقدام به تجاوز مسؤول است و قرباني فارغ از ظاهر، رفتار، قضاوت يا اعمال قبلي، مسؤول تجاوز نيست.
- ۷۰ درصد تجاوزها توسط فرد متجاوز از پيش برنامه ريزي شده‌اند و خود به خود اتفاق نمي‌افتند.
- بسياري از افراد تجاوزگر، اصلا بخاطر نمي‌آورند كه قرباني آنها چه قيافه‌اي داشته يا چه لباسي پوشيده است.
- بيشتر زناني كه مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، در هنگام تجاوز در محلي بوده‌اند كه تصور مي‌كرده‌اند امن است و توسط افرادي مورد تجاوز قرار گرفته‌اند كه تصور مي‌كرده‌اند، قابل اعتماد هستند.

*** شوهر، باید چگونه برخورد كند؟
۱. مرد بايد متوجه باشد كه همسرش در اين عمل زشت، هیچ تقصيري نداشته و تنها قرباني هوسراني ديگري شده و در مقابل يك عمل ناخواسته قرار گرفته است، لذا از نظر شرعي مرتكب خلاف و گناه نشده است؛ لذا بايد اتفاق رخ داده را از شخصيت و اراده او جدا دانست.
۲. مرد بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه اثر رواني‌اي كه اين ماجرا بر روح لطيف و حساس زن وارد كرده است بسيار بيشتر از آن چيزي است كه مرد را مي‌آزارد. حجم زياد هراس، اضطراب و احساس شكست و گناه، گاه به قدري است كه حتی برخی زنان را به فکر خودکشی می اندازد.
۳. فردي كه مرتكب اين تجاوز شده از نظر شرعي و قانوني مسؤول است. اوست كه جرم مرتکب شده و گناه كرده است و بايد قانونا به خاطر عمل زشتي كه انجام داده مجازات شود.
۴. مرد به هيچ‌وجه داد و بيداد راه نيندازد و همه را خبر نكند. خونسردي خودش را حفظ كند. او نيازمند كمي زمان هست تا مسائل ديگر را نيز بررسی و زير و رو كند. حداقل يك روز کامل به خود فرصت دهد.
۵. بايد قبول كند كه احساس خشم، عصبانيت، شك و ترديد، شوكه شدن، آشفتگي، ترس، درد و رنج، افسردگي و پريشاني براي فردي كه در چنين موقعيتي قرار دارد، طبیعی و نرمال است.
۶. تمام سوال هايي كه به ذهنش مي‌رسد را از همسرش بپرسد. با اين كار از درگيري با خود و بدبيني نسبت به همسرش خواهد كاست.
۷. اگر زن و شوهر به هم اعتماد كامل داشته باشند، به هيچ‌وجه شك و ترديد در رابطه‌شان جايي ندارد، اما اگر به هر دليل اعتمادشان را به يكديگر از دست بدهند، بايد از يك شخص ثالث براي بهبود روابط‌شان كمك بگيرند. اين شخص ثالث مي‌تواند يك بزرگ‌تر مورد اعتماد و رازدار يا يك مشاور امین و خوب باشد.
۸. انتظار نداشته باشد كه حس آشفتگي به مجرد اينكه تصميم مي گيرد آن حادثه را فراموش كند به راحتي از بين برود. از بين رفتن درد و رنج وارده از اين طريق، نيازمند زمان است.
۹. اگر تجاوز در حد رابطه جنسي كامل بوده، هم او و هم همسرش پيش از اينكه مجدداً رابطه جنسي بدون محافظت با هم برقرار كنند، بايد تحت آزمايش HIV (ایدز) و تست ساير بيماري هاي آميزشي قرار بگيرند.
۱۰. سعي نكند اين بازي، كه چه چيز و يا چه كسي مسبب بروز چنين حادثه ای شده است را شروع كند. با اين كار صرفا باعث ایجاد ناراحتی شده و انرژي خود را تلف مي كند.
۱۱. اگر مرد در اين اتفاق وحشتناك كه روح و جسم زن را به تاراج برده است، سهمي دارد (بطور مثال در محافظت از او كوتاهي نموده است) خود را مسؤول بداند و جبران نمايد.
۱۲. به طور مشابه مي توان گفت كه مرگ نزديكان نيز باعث بروز غم و اندوه مي شود (از عدم پذيرش از سوي فرد شروع مي شود، بعد خشم، عصبانيت، كشمكش، افسردگي و در نهايت به پذيرش ختم مي شود) پس چنين مسائلي بدين معنا نيستند كه زندگي به پايان رسيده است و مرد و زن ديگر قادر به ادامه دادن آن نيستيد، چرا كه در اصل اين توانايي را در وجود خود دارند و تنها مشكل، به كارگيري آن است كه كمي دشوار مي‌باشد.
۱۳. هيچ‌كس حتي خانواده زن يا مرد نبايد از اين اتفاق آگاه شوند.
۱۴. هرگاه ذهنش بدون اختيار مشغول همان اوهام و افكار بيهوده و بدبينانه شد، مشت خود را محكم روى زمينى بكوبد و با گفتن ذكر لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم از جاى خود بلند شده، تغيير حالت دهد تا بدينوسيله از آن فكر تكرارى و وسواس گونه، رهايى يابد.
۱۵. از ورود اين افكار و مطالب به ذهنش جلوگيري نكند، چون در اینجا مقابله، آنها را قوي خواهد كرد، بلكه نسبت به آن‌ها بي‌توجهي كند و به آن‌ها اهميت ندهد. مطمئن باشد اگر تحمل كند پس از چندى او را رها خواهند كرد.
۱۶. هرگاه افكار مزاحم به سراغ او آمد، خود را مشغول كار ديگرى نمايد و با ايجاد حواس‏پرتى از آن افكار مزاحم دورى كند.
۱۷. هرگاه اين افكار به سراغش آمد، وسط افكار به خود بگويد: «بس است ديگر» و بدين وسيله رشته افكار مزاحم را قطع كرده و به سراغ مطلبى ديگر خواهد رفت.
۱۸. سعي كند هميشه از روحيه‌اي شاد و بانشاط برخوردار باشد.
۱۹. به خود تلقين كند كه من مى‏توانم اين افكار را رها كنم.
۲۰. به مچ دستش كش نازكى ببندد و هر گاه افكار ترديدآميز به ذهنش آمد و او را رنج داد، كش را بكشد و رها كند. با احساس دردى كه به او دست مى‏دهد، از آن افكار خارج خواهد شد.

*** نكته پایانی :
به یاد داشته باشید، گفتار و رفتار مهربانانه و دلجويانه مرد با زن در چنين شرايطي، بسان نجات زندگي زن است و اين، هم پاسخي به خوبي‌هاي و زحمت‌هاي گذشته زن و هم داراي پيامدهاي مثبت فراوان در زندگي مشترك و اجري بي‌نهايت در زندگي اخروي است.

منتظر مكاتبات بعدي شما هستيم

نویسنده : عباسعلی هراتیان

منبع: سایت پرسمان دانشجویی

افزودن دیدگاه