دانشگاه پیام نور

پرسش:

سلام؛ آيادانشگاه پيام نور سيستم آموزشي مناسبي است؟

خوشحاليم شما مخاطب ما هستيد اميدواريم راهنماي خوبي در رابطه با اين موضوع براي شما باشيم.
در مورد سوال بايد خدمت شما عرض نماييم در عين ساده بودن اما جوانب مهمي را در بر دارد و بعلت عدم توضيح بيشتر دچار ابهام است. اما در مجموع بايد خدمت شما بيان داريم كه نظام آموزشي دانشگاه پيام نور از نظامهاي نوين آموزشي تحت عنوان آموزشهاي از راه دور يا با فاصله شامل آموزشهاي الكترونيكي، نيمه حضوري، تركيبي و در برخي دروس و رشته ها حضوري است. لذا سيستم دانشگاه پيام نور با سيستم و نظام آموزش سنتي تحصيل و تدريس و چهره به چهره و تمام وقت بسيار متفاوت است و نمي توان اين دو نظام آموزشي را با هم مقايسه نمود.
همانطور كه مي دانيد امروز در دنيا نظام آموزش از راه دور بسرعت رو به رشد است و بزرگترين دانشگاههاي بين المللي از نظر تعداد دانشجو اين نظام آموزشي را اختيار كرده اند. در اين دانشگاهها فضاهاي فيزيكي، تعداد اساتيد و حتي فضاهاي آزمايشگاهي در مقايسه با دانشگاههاي نظام سنتي بسيار كمتر است. در نظام آموزشي از راه دور با بهره گيري از اينترنت و رايانه و نرم افزارها، حضور دانشجو در دانشگاه به حداقل مي رسد حتي برخي آزمايشگاهها نيز با شبيه سازي هاي رايانه اي بصورت مجازي ارائه مي گردد. در كل در مورد نظام آموزشي پيام نور بايد خدمتتان بيان داريم
1- دانشگاه پيام نور پيشگام در اجراي اين شيوه از آموزش است. كه توانسته است ظرفيت بسيار بالايي براي جذب دانشجو در كشور ايجاد نمايد.
2-كيفيت آموزشي دانشگاه پيام نور بواسطه نوع شيوه هاي آموزشي و ويژگي هاي ممتاز آن دانشجو محوري، يادگيري مستقل، منابع معتبر، نظام امتحانات متمركز و اعضاي علمي در سطح بسيار مطلوبي قرار دارد.
3- دانشگاه پيام نور عامل ايجاد عدالت آموزش در بخش آموزش عالي كشور است كه توانسته است با هزينه كم و كيفيت آموزشي مطلوب، آموزش عالي را اقصي نقاط كشور توسعه دهد و يك جهش آموزشي و علمي را در كشور بوجود آورد.
در انتها بايد به اين نكته اشاره نمود كه هر نظام آموزشي ممكن است در فرايند اجراء با برخي كمبودها و مشكلات مواجه شود كه اين دليل مفيد نبودن نظام آموزشي نيست.
نویسنده : حامد محقق زاده

منبع: سایت پرسمان دانشجویی

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.