قبل از مصرف خودسرانه دم نوش ها خواص آنها را بدانید

گروه دم نوش های طبیعی که به صورت گیاهان که حالت دارویی دارند مانند گل گاوزبان، زعفران، مصرف آنها خوب است و خواص درمانی دارد.
اگر از خواص درمانی بعضی از داروها آگاهی نداشته باشیم ممکن است دچار مشکلاتی شویم.

 

آراسب دباغ مقدم متخصص تغذیه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: دم نوش ها به 3 صورت طبیعی به صورت هوا سینتیک یا شیمیایی که به شکل طعم دهنده مانند دم نوش با طعم های آلبالو، سیب و... هستند.

وی ادامه داد: گروه دم نوش های طبیعی که به صورت گیاهان که حالت دارویی دارند مانند گل گاوزبان، زعفران، مصرف آنها خوب است و خواص درمانی دارد.

البته قبل از دم نوش های طبیعی باید از خواص دارویی آن ها آگاهی پیدا کرد به عنوان مثال بعضی از این دم نوش ها برای کاهش فشار خون است و با مصرف ان نوع دم نوش برای کسی که فشار خون پائین دارد مضر است.

دباغ مقدم گفت: دم نوش ها به عنوان گروهای متفرقه در تغذیه مصرف می شود و به عنوان نوشیدنی روتین همه مردم از آن استفاده کند نیستند.

وی توصیه کرد: قبل از مصرف دم نوش ها چه طبیعی و چه شیمیایی بهتر است با یک متخصص تغذیه و افراد آگاه در مورد دم نوش ها مشورت شود.

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.