قیس بن مُسهِر صَیداوی

قیس بن مُسهِر صَیداوی کیست؟

 پاسخ :

قیس بن مُسهِر ، یکی از یاران امام حسین علیه السلام بود که در نهضت کوفه ، نقش بسیار فعّالی داشت . وی بارها از کوفه برای امام علیه السلام پیام بُرد و پیام امام علیه السلام را برای کوفیان، باز آورد . از جمله فعّالیت های اوست :

 ۱ . رساندن دعوت نامه کوفیان به امام علیه السلام در مکه ، همراه با چند تن دیگر ؛ [۱]

 ۲ . همراهی با مسلم علیه السلام در سفر به کوفه و رساندن نامه مسلم علیه السلام در مسیر کوفه به امام علیه السلام جهت کسبِ تکلیف ؛ [۲]

 ۳ . رساندن نامه مسلم علیه السلام از کوفه به امام علیه السلام در مکه ؛ [۳]

 ۴ . همراهی با امام علیه السلام در سفر به کربلا و بردن نامه امام علیه السلام به کوفیان از محلّی به نام حاجِز ، که در این مأموریت ، توسّط حُصَین بن تمیم (/ نُمَیر) ، دستگیر شد . وی به محض دستگیری ، نامه را پاره کرد تا به دست دشمن نیفتد . وی سپس به دستور ابن

 زیاد، از بالای دارالحکومه به پایین پرتاب شد و شهید گردید . [۴]

 نام وی در «زیارت رجبیه» [۵] و «زیارت ناحیه» [۶] ، چنین آمده است :

 سلام بر قیس بن مسُهِر صَیداوی!
 

[۱] ر . ک : ص ۱۳ (فصل سوم / نامه کوفیان به امام علیه السلام و دعوت او به قیام) .

[۲] ر . ک : ص ۲۹ (فصل سوم / فرستاده شدن نماینده ویژه امام علیه السلام به همراه نامه به کوفه) و ص ۶۱ (فصل چهارم / گزارش هایى در باره رخدادها در مسیر کوفه) .

[۳] ر . ک : ص ۱۴۹ (فصل چهارم / نامه مسلم به امام علیه السلام براى آمدن به کوفه).

[۴] ر . ک : ج ۵ ص ۱۶۵ (فصل هفتم / نامه امام علیه السلام به مردم کوفه از منزلگاه حاجر در بطن الرُّمَّه و شهادت فرستاده امام علیه السلام ) .

[۵] ر . ک : ج ۱۲ ص ۱۲۱ (بخش سیزدهم / فصل دوازدهم / زیارت امام علیه السلام در اوّل رجب) .

[۶] ر . ک : ج ۱۲ ص ۲۶۱ (بخش سیزدهم / فصل سیزدهم / زیارت دوم به روایت الإقبال) .

منبع:حدیث نت

افزودن دیدگاه جدید

.