صدا را روی بچه، نباید بالا برد!

صدا را روی بچه، نباید بالا برد!
طعم کتک و تنبیه را نباید هرگز به او چشاند!
مخصوصا دختر

بچه، نازدانه که بارآمد
بزرگ که شد
آن وقت می نشیند وسط روضه و با خودش فکر می کند چطور صدایشان را روی زهرا بالا بردند؟!

اصلا یعنی چه که فاطمه را زدند؟!
می نشیند
هی فکر می کند
هی حساب می کند
و هی نمی فهمد
هی در مخیله اش نمی گنجد
یعنی چه که فاطمه را زدند؟!

بچه را باید نازدانه بارآورد
تا وسط مجلس حضرت زهرا از هوش برود
وقتی بشنود با نازدانه پیغمبر چه کردند!

اصلا گمان میکنم این که اسلام می گوید فرزند را نزن، برای همین است!
برای همین روضه ها…

برچسب‌ها

افزودن دیدگاه جدید

.