چرا کودکان در قدیم شادتر بودند

نسل گذشته دوران کودکی شادتری داشت
کودکان قدیم ساعتها خيره به صفحه ديجيتالى نبودند و با اسباب بازى واقعي بازى ميكردند.

كودكان نسل قبل زير دوسال از والدين خود جدا نمى شدند.
قديمترها هنوز نابغه سازى كودكان مد نبود و كودكان مجبور نبودند براي چشم و همچشمى ميان بزرگسالان كودكى خود را فدا كنند وبجای لذت بردن از بازی فشار کلاس های مختلف راتحمل کنند.

برچسب‌ها

افزودن دیدگاه جدید

.