کودکمون رو مهرطلب بار نیاریم!!!

کودکمون رو مهرطلب بار نیاریم!!!

اگه فرزندمون رو تو محیطی بزرگ کنیم که 'مهر' نباشه, اونا خشمگین بار میان, عصبانی و طلبکار…و البته ناراحت…
پس من تبدیل میشم به "یک انسان مهر طلب",چرا که محبت ندیدم. چرا که خودم رو دوس ندارم.. شما رو هم دوس ندارم…

اما چون دنبال محبتم, راه میفتم میام تو مهمونی, دنبال شما هی لی لی به لالای شما میذارم و از شما تعریف میکنم, از خونه تون, آشپزیتون, لباستون….احوال مادرتون رو می پرسم, چرا؟!!

تا دو تا پیام بهتون بدم:
یک: منو خوب بدونین, هر چند به نظر خودم نیستم.
دو: منو دوس داشته باشین, هر چند خودم خودمو دوس ندارم.
حالا…

من همه کار میکنم, رنج میکشم, حرص میخورم, ظرفاتونو میشورم, قربون صدقه تونم میرم…..
چرااااا؟؟؟!!

چون از بزرگ شدن تو خونه ای خالی از محبت و مهر, چنان آسیبی دیدم که الان نیاز دارم به همه نشون بدم که من خوبم, لطفا منو خوب بدونین… شایدم تا آخر عمر تو این حسرت بمونم!

فرزندان ما اینجوری مهر طلب میشن…
مثل خیلی از خود ما