کمی عقب بایستید و دخالت نکنید!

کمی عقب بایستید و دخالت نکنید!

اگر کودکتان هنگام راه رفتن زمین خورد یا اگر دیدید که دو کودک بر سر اسباب بازی با هم درگیر شده اند سریعاً دخالت نکنید.
کودکان برای رشد جسمی و ذهنی نیاز به فرصت و فضا دارند به ویژه در شرایطی که دچار مشکل می شوند.
وقتی که خودشان مشکلاتشان را حل کنند در آینده انسان های توانمندتری خواهند بود.
اگر چه عقب نشستن و نگاه کردن برای والدین بسیار سخت است اما کلیدی ترین نکته در توانمند سازی کودکان به شمار می رود.
 فقط زمانی دخالت كنيد كه به هم آسيبی ميزنند يا از شما كمك ميخواهند.

افزودن دیدگاه جدید

.