اگر کساني به غير از شيعه ،ولايت علي ع را نپذيرند تکليفشان چيست

اگر کساني به غير از شيعه ،ولايت علي ع را نپذيرند تکليفشان چيست.آيا ان افراد با وجود عمل صالح و ايمانشان  به بهشت نمي روند

پاسخ:
علت نپذیرفتن متفاوت است.
اگر به خاطر ناآگاهی باشد و جاهل قاطر باشند، مورد رحمت الهی قرار میگیرند.
ولی اگر آگاهی داشته باشند و نپذیرفتن به خاطر لجاجت و خباثت باشد ، هیچ عملی از ایشان پذیرفته نخواهد شد.

برچسب‌ها: 

افزودن دیدگاه