بعد از انقلاب حضرت مهدی ع اصرار ما بر مردم سالاري ديني چيست؟

بعد از انقلاب حضرت مهدي حکومت توسط ايشان و ياران خاصشان اداره مي شود
با اين وجود اصرار ما بر مردم سالاري ديني چيست؟

پاسخ:

در اسلام چيزي به عنوان انتخاب حاکم وجود ندارد بلکه حاکم از طرف خداوند منصوب ميشود و اين حاکم منصوب هم حکام جزء را منصوب ميکنند، آنچه به اختيار مردم است قبول اين انتصاب و حکومت از ناحيه خدا  و  ولي خداست.
امام خمینی هم قبل از انقلاب  در مکتوبات خود عنوان حکومت اسلامی را انتخاب کرده بودند و دنبال میکردند.
ولی با توجه به شرایط جهانی و لزوم جلوگیری از توهم دیکتاتوری و استبداد اسلامی ، عنوان جمهوری اسلامی  انتخاب شد که لازمه جمهوریت ، انتخاب مردم است.
علما به این انتخاب مردم وجه شرعی دادند، یعنی مردم با اختیار خود افراد واجد صلاحیتی را انتخاب میکنند تا آنها از بین علمای حاضر کسی که شایسته رهبری باشد با پیدا کنند( توجه کنید که انتخاب نیست بلکه یافتن است) وقتی شخص مورد نظر یافته شد ولی فقیه زمان مشخص میشود ، وقتی ولی مشخص شد همه امور  وجه شرعی پیدا میکند. یعنی مردم رئیس جمهور را انتخاب میکنند ولی تا حکم تنفیذ رهبری نباشد، از جهت شرعی هیچ مشروعیتی ندارد و همچنین باقی مسولین که با تنفیذ مستقیم رهبر و یا وکلای او این کار انجام میشود.
معنی مردم سالاری دینی اینگونه است.
د راین قالب بدون انتخاب مردم ، رهبر و رئیس جمهور و ....  دارای قدرت نخواهند بود و بدون حکم رهبر باقی ارکان حکومت مشروع نخواهند بود.

 

افزودن دیدگاه