يکي از دلايل امامت اينه ما بعد از پيغمبر براي تفسير و احکام روز.به امام مراجعه کنيم, الان که امام نيست پس اين دليل بي معني نيست ?

يکي از دلايل امامت اينه ما بعد از پيغمبر براي تفسير و احکام روز.به امام مراجعه کنيم... خب الان که امام نيست .. پس اين دليل بي معني نيست ?
پاسخ:
با سلام.
اولا این یکی از دلایل است. صرف نظر از این دلیل دلایل دیگری همچون مجرای فیض الهی نیز هست که فیض الهی از راه امام معصوم ع نازل می شود. لذا هیچگاه زمین از حجت خالی نیست خواه حاضر باشد یا غائب.

ثانیا در عصر غیبت به این معنا نیست که کاملا امام از جامعه دور باشد. بلکه عده از خواص به صورت مخفی با او ارتباط دارند. به عبارتی، همانند ابر پشت ابر، فایده دارد.حتی در این زمینه که فرمودید. پس این دلیل در زمان غیبت لغو نخواهد بود.

 

افزودن دیدگاه جدید

.