اياکسي که از دين برگشته را ميتوانيم بکشي

اياکسي که از دين برگشته را ميتوانيم بکشيم. در دم به قتل برسانيم ؟

پاسخ:
سلام عليکم
مرتد اقسامي دارد و برخي از اقسام آن واجب القتل است. اثبات و احراز ارتداد و صدور و اجراي حکم همگي از شوون حکومت اسلامي و دادگاه صالحه است و هيچ کسي نميتواند خود شخصا مبادرت به آن کند. که در اين صورت به جرم قتل عمد مستحق قصاص خواهد شد.
موفق باشيد.

افزودن دیدگاه