سلام ايا در قران يا احاديث معصومين ايه يا روايتي هست که گفته باشه زمين کرويه؟

امام صادق(علیه السلام) فرمود: در یکی از سفرها مردی با من همسفر گردید او مقید بود که نماز مغرب را در تاریکی شب و نماز صبح را در تاریکی کامل آخر شب بخواند، اما من برخلاف او بودم هر موقع آفتاب غروب میکرد، نماز مغرب را خوانده و هر موقع فجر طلوع مینمود، نماز صبح را بجا میآوردم او از من خواست که من نیز مانند او رفتار کم و عمل خود را چنین توجیه میکرد: آفتاب پیش از آن که بر سر زمین ما طلوع کند بر دیگران طلوع مینماید و هنگامیکه از سرزمین ما ناپدید میشود، هنوز بر گروهی دیگر طالع و نورافشان است. امام صادق(علیه السلام) میفرماید: من به او گفتم وظیفه ما این است که هر موقع آفتاب از افق ما ناپدید شد نماز مغرب را بخوانیم، نباید در انتظار غروب خروشید از نقاط دیگر باشیم و هر موقع فجر صادق طلوع کرد بر ما است که نماز صبح را بخوانیم اگر چه خورشید در همان موقع بر نقاط دیگر طالع باشد، چنانکه بر مردم همان نقاط نیز لازم است، نمازهای خود را طبق طلوع فجر و غروب آفتاب در افق خود انجام دهند. (وسائل الشیعه ،ج۴، ص۱۷۹-۱۸۰.)

این حدیث بخوبی گواهی میدهد که زمین کروی است و در عین حال در موضوع نماز هر کس باید افق و طلوع و غروب منطقه خود را در نظر بگیرد.
 

افزودن دیدگاه