منظور از امام مبین در آیه ۱۲ سوره یاسین چه کسی است؟

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه با اشاره به رویکر های دیگر مفسران می نویسد:
منظور از" امام مبين" لوح محفوظ است، لوحى كه از دگرگون شدن و تغيير پيدا كردن محفوظ می باشد، و مشتمل است بر تمامى جزئياتى كه خداى سبحان قضايش را در خلق رانده، در نتيجه آمار همه چيز در آن هست، و اين كتاب در كلام خداى تعالى با اسم هاى مختلفى ناميده شده است  : لوح محفوظ، ام الكتاب، كتاب مبين، و امام مبين، كه در هر يك از اين اسماى چهارگانه عنايتى مخصوص هست. آيه شريفه نسبت به ما قبل در معناى تعليل است، گويا فرموده آنچه گفتيم و آنچه از اوصاف آنان كه كلمه عذاب بر ايشان حتمى شده برشمرديم، و آنچه در باره پيروان قرآن گفتيم كه به غيب از پروردگارشان خشيت دارند، همه مطابق با واقع است. زيرا زمام حيات همه به دست ماست، و اعمال و آثارشان نزد ما محفوظ است، پس ما در هر حال به سرانجام هر يك از دو گروه، علم و اطلاع داريم.(۱)
اما در روایات شیعه "امام مبین" به علی بن ابی طالب تطبیق شده که به واسطه رسول خدا ، علم همه چیز در او احصا و به ودیعه نهاده شده است.(۲)
علامه در باره این روایات می نویسد که مضمون این روایات مربوط به بطن و تأویل قرآن است و مانعی ندارد که خداوند همه معلوماتی که در کتاب مبین و لوح محفوظ است را به بنده ای که به توحید خالص رسیده بدهد و امام علی بعد از پیامبر، کسی است که به این مرتبه رسیده است. (۳)

پی نوشت ها:
۱. طباطبایی ، المیزان، ترجمه موسوی همدانی ، قم ، انتشارات اسلامی ، ۱۳۷۴ ش ، ج ۱۷ ، ص ۹۶-۹۸.
۲. بحرانی ، البرهان ، تهران ، بنیاد بعثت ، ۱۴۱۶ ق ، ج ۴ ، ص ۵۶۹.
۳. طباطبایی ، همان ، ص ص ۱۰۲.

افزودن دیدگاه