چه راهکاری وجود دارد که حرف من روی دیگران موثر واقع شود ؟

اصل تلقين بدنبوده بلکه مي توان ازاين حالت درجهت خوب ومثبت بکارگرفت.
شمامي توانيدازاين ويژگي که درخودتان مشاهده مي کنيد،استفاده درست وصحيح کرده وبه رشد وتعالي روحي وفکري تان اقدام نمائيد.
‍در اين که تلقين اثر فوق العاده اي دارد، شکي نيست، اعم از اثر منفي يا مثبت.
حضرت امام(ع) مي فرمايد: در صفات نيک و پسنديده و شيرين کامي ها رقابت کنيد و آرزوهاي بزرگ را در سر بپرورانيد. و اميد و حال آن را داشته باشيد، زيرا نتيجة شگرف آن عايد شما مي گردد .[2]
از گفتة امام استفاده مي شود اگر کسي به خود تلقين کند که مي تواني شجاع باشي، مي تواني در کنکور قبول شوي، مي تواني برناتواني جسمي غلبه کني و امثال آن. تلقين به او توانايي مي بخشد و محرّک او مي شود که در خود احساس ضعف و سستي و زبوني نکند، در نتيجه بر کارها مسلّط شده و به آرزوي خود نايل گردد.
البته صرف آرزو داشتن و تلقين نمودن کافي نيست، بلکه بايد براي به کرسي نشاندن و تحقق خواسته‌هاي خود همّت کند.
[2] غررالحکم، ج 3، ص 311.
هر اقدامي مانند: تلقين , تشويق , موعظه و... از طرف خود انسان ياشخص ديگري در جهت تحريک او به سوي اعمال صالحه و کارهاي شايسته انجام گيرد بسيار خوب و از مصاديق تعاون بر برّ و تقوا و پندگيري از واعظ درون و بيرون است ..هرگز).
احاديث فراواني در مورد پند پذيري از واعظ دروني که خود انسان است.
امام صادق ع فرمود: .
تلقين حرف ها و عمل هاي خوب به اندازهء خود عمل نيک و حرف خوب ارزش دارد. امام حسن عسکري ع مي فرمايد: .(3)
از اين حديث شريف , ارزش تلقين و تعليم عقايد حقه به خوبي روشن مي شود. همان طوري که تلقين حرف وعمل نيک , خوب و با ارزش است , تلقين حرف و کار بد نيز نهي شده است .
نتيجه اين که تلقين , موعظه و تشويق خود يا ديگران براي انجام کارهاي خوب و اعمال شايسته در محدوده ءشرع , کار بسيار با ارزش و پسنديده و عامل مؤثري در برطرف کردن اخلاق سوء و صفات زشت نفساني است , و اگردرست و به جا و به موقع صورت گيرد براي پرورش استعدادها ثمرات ارزنده و چشمگيري دارد.
(پـاورقي 1.صادق احسان بخش , آثار الصادقين , ج 2 ص 148 حديث (1744 ـ 34 ).
(پـاورقي 2.محمد محمدي ري شهري , ميزان الحکمة, مادهء نفس شمارهء 20502
(پـاورقي 3.محمد باقر مجلسي , بحارالانوار, ج 2 ص 12 حديث 24
معرفي کتاب:1-اعتمادبه نفس،حورائي 2-راههي غلبه برنگرانيها،امامي 3-تفکرخلاق،دکترشرفي4-از حال بد به حال خوب، دکتر ديويد برنز

 

افزودن دیدگاه جدید

.