اگر زن طلاق گرفته باشد چطور می تواند با همسرش ارتباط جنسی داشته باشد ؟

باسلام. زني كه طلاق گرفته و هنوز عده اش تموم نشده ، اگه بخواد با همسر سابقش يعني همسري كه از اون طلاق گرفته دوباره ارتباط جنسي برقرار كنه چه كار بايد كنه؟ ميشه با خوندن صيغه بين خودشون به هم محرم بشن براي برقراري رابطه؟
 

1- اگر طلاق رجعي باشد، در طلاق رجعي در زمان عده مرد به دو قسم مي تواند به زن خود رجوع کند اول اينکه: حرفي بزند که معنايش اين باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است. دوم اينکه: کاري کند که از آن بفهمند رجوع کرده است، (بنابراين در طلاق رجعي در ايام عده ي رجعي، براي زن و شوهر شدن دوباره نياز به صيغه اي جديد نيست و شوهر مي تواند بدون صيغه خواندن، دوباره او را زن خود قرار دهد و با او نزديکي کند. بله براي جدا شدن در اين فرض دوباره طلاق شرعي لازم است.) (1)
2- طلاق اگر خلع يا مبارات باشد زن مي تواند در بين عده، از بخشش خود بگذرد و شوهر مي تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را همسر خود قرار دهد.(طبق همان توضيحي که در قسمت بالا عرض کرديم.)(2)
(در طلاق خلع يا مبارات، بر فرض هم زن از بخشش خود نگذرد و طلاق خلع يا مبارات و عده اش سر جايش باقي بماند، با رعايت شرائط شرعي، مرد مي تواند زن را به عقد موقت خود درآورد (يعني صيغه ي عقد موقت را با رعايت شرائط شرعي اش بخوانند) و براي همان شوهري که طلاق داده عده لازم نيست.)

پي نوشت ها:
1.رساله مراجع، مساله2524.
2.رساله مراجع، مساله 2534.

افزودن دیدگاه جدید

.