فرزندانی که ازیک مادر متولد شده اند , اگر پدرشان یکی نباشد باهم خواهر و برادرند؟

با سلام ...سوال داشتم در مورد اينکه آيا فرزنداني که از يک مادر متولد شده باشند اما پدرانشان يکي نباشد باهم خواهر برادر محسوب ميشوند...اين سوال ب اين شکل است که مادر اول ازدواج کرده داراي فرزند بوده متارکه کرده مجدد ازدواج کرده و از شوهر جديد صاحب فرزند شده ....آيا اين فرزندان باهم خواهر برادر هستند .. ميتواند باهم ازدواج کنند ....متشکرم

برادر و خواهري که از يک مادر زاده شده اند اگر چه پدرشان دو نفر باشد با يکديگر محرمند و بالعکس برادر و خواهري که از دو مادر زاده شده ولي پدرشان مشترک است باز به يکديگر محرمند و از اين حيث با دو برادر و خواهر که پدر و مادرشان مشترک است هيچ تفاوتي ندارند.
تحرير الوسيله جلد 3،القول في النسب،صفحه ي 469،قبل از مسئله ي

افزودن دیدگاه جدید

.