احکام ارتباط با نامحرم چیست ؟

من و نامزدم يک ماه ديگر تاريخ عقدمان است. و قرار بود همين ماه باشد اما بخاطر مسافرتي که پيش امد عقب افتاد. خانواده ها کاملا راضي هستند و بله برون انجام شده و تاريخ عقد هم مشخص است. سوال من اين است که ايا الان که من و نامزدم براي خريدهاي عقدو مراسم تمام روز باهم هستيم و با توجه به رضايت کامل خانواده ها، آيا مي توانيم در حد محرميت با هم ارتباط داشته باشيم ياخير؟
 

اگر دختر وپسري قصد داشته باشند با يكديگر ازدواج بكنند ولي هيچ گونه صيغه محرميتي بين آنان منعقد نشده باشد،دختر و پسر به يكديگر نامحرم هستند و هيچگونه فرقي با ديگر نامحرمها ندارند.

در نتيجه: نگاه كردن به قصد لذّت به يكديگر، دست دادن و يا هر گونه تماس بدنى، عدم رعايت حجاب و پوشش كافي در مقابل يكديگر، و اختلاط به گونه اي كه معمولاً زن و شوهرها با يكديگر دارند و خلاصه هرگونه روابطي كه بين دو نامحرم حرام باشد از مواردي است كه هر يك از دختر و يا پسر بايد از آن پرهيز كنند.

رضايت خانواده ها ملاک محرميت نيست به فتواي غالب مراجع تقليد، ازدواج موقت دختر باكره نياز به اذن پدر و يا جد پدري دارد و در صورت حضور آنها در قيد حيات بايستي از آنها اجازه و اذن گرفت در اين صورت محرميت موقت اشکالي ندارد .
رساله مراجع.ج2.مساله2363 ومساله2376

 

افزودن دیدگاه جدید

.