آیا در محاسبه نمازهای قضا باید بر اساس ماه قمری باشد ؟

با سلام براي مثال اگر پنج سال نماز صبح فوت شده را به قمري حساب کنيم ???? نماز ميشود اما به شمسي ???? نماز ميشود.حالا از ماه‌هاي قمري استفاده کنيم يا شمسي؟

فرقي ندارد. چه با قمري حساب کنيد چه با شمسي،‌ عدد که مختلف نمي شود!!
زيرا به قمري که حساب کنيد مثلا مي شود 5 سال و 50 روز و به شمسي مثلا مي شود 5 سال تمام! مهم آن است که آنچه واقعا خوانده نشده است خوانده شود و اينگونه نيست که با حساب شمسي و قمري تعداد روزها متفاوت شود! در هر صورت مهم آن است همان تعداد روزي که خوانده نشده خوانده شود. (1)
(1) مساله ي 1370 رساله ي محشا

افزودن دیدگاه جدید

.