ایا حوله ای که صورت را خشک کردیم نجس شده است؟

سلام. اگر هنگام وجود لخته خون جوش در صورت ، صوررت را بشوييم و با حوله خشک کنيم(لخته نرود) ،آيا حوله ناپاک مي شود؟

با عرض سلام و تشکر از ارتباطتان با اين مرکز:
هرگاه چيز پاکى با چيز نجسى ملاقات کند و يکى از آن دو رطوبت داشته باشد نجس مى شود لذا اگر محل زخم خوني و رطوبت داشته با حوله برخورد کند و در حدی بوده که به حوله سرایت کرده است، حوله نجس ميشود .
ملاک رطوبت مسريه اين است که به مقداري باشد که رطوبت هنگام برخورد از جسم مرطوب به جسم ديگر سرايت کند.

افزودن دیدگاه