فتوی مراجعم معظم در مورد مالیات شهرداری چیست ؟

مالياتي که حکومت جمهوري اسلامي بر اساس قوانين و مقررات وضع مي کند، پرداخت آن بر کساني که قانون شامل آنان مي شود، واجب است. (1)

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.