شک در سجده نماز چه حکمی دارد ؟

اگر نمازگزار شک کند که سه تا سجده بجا آورده چه حکمي دارد؟

مطابق نظر آيةالله سيستاني(حفظه الله):
اگر فردي شک کند که دو سجده بجا آورده يا سه سجده نمازش صحيح است و به شکش اعتنا نکند ولي اگر اجمالا بداند که اشتباهاً سه سجده بجا آورده هر چند نمازش صحيح است اما بنابراحتياط واجب بعد از اتمام نماز (قبل از اينکه صورت نماز را به هم بزند) بايستي دو سجده سهو بجا آورد.(1)

منبع
رساله توضيح المسائل آيةالله سيستاني"حفظه الله"،مسأله1222

افزودن دیدگاه جدید

.