زمان پرداخت زکات فطره چه مدت است؟

از غروبی که عید فطر اعلام شد زمان پرداخت زکات فطره شروع می شود و اگر کسی که نماز عید فطر مى‏خواند، بنا بر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد. ولى اگر نماز عید نمى‏خواند، می‌تواند دادن فطره را تا ظهر تاخیر بیندازد.

و حد اقل باید در این زمان زکات فطره را جدا کند و پرداخت آن را تا زمانی که مستحق بیابد به تاخیر اندازد.

افزودن دیدگاه