کسانی که امام جماعت را نمی بینند نمازشان صحیح است ؟

سلام عليکم:بااحترام درنمازجمعه و جماعت امام درجايي مستقرند که فقط دونفرازصف اول اوراميبينندآياکسانيکه بجز اين دونفر امام رانميبينندنمازشان صحيح است ؟ باتشکر

سلام عليکم
اين مساله فروع مختلف و متفاوتي دارد و اينکه علت اين نديدن چه باشد در جواب مساله موثر است مثلا يکي از فروع مساله طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني (حفظه الله) اين است:
اگر امام در محراب باشد و کسي پشت سر او اقتدا نکرده باشد کساني که دو طرف محراب ايستاده اند و به واسطه ديوار محراب امام را نمي بينند نمي توانند اقتدا کنند بلکه اگر کسي هم پشت سر امام اقتدا کرده باشد اقتدا کردن کساني که دو طرف او ايستاده اند و اتصال دارند و بواسطه ديوار محراب امام را نمي بينند محل تامل است. (۱)
شما دقيقا بايد ذکر کنيد که علت اين نديدن چيست و مساله را کامل توضيح دهيد تا بتوانيم پاسخ کاملي بدهيم.

(۱) رساله ي محشا مسأله ي ۱۴۱۱ و ذيل آن

افزودن دیدگاه