آیا می توانم وام لوازم خانگی دوستم را به عنوان قرض بگیرم ؟

من مي خواهم از کسي پولي قرض الحسنه بگيرم ولي مي دانم که پولي که در دست قرض دهنده است وام بانکي است که از بانک گرفته براي لوازم خانگي است و قصد خريدن لوازم خانگي ندارد. سوال: آيا با علم اينکه مي دانم پول قرض دهنده، صحيح نيست، مي توانم آن پول را قرض الحسنه بگيرم؟

سلام عليکم
نمي توانيد اين پول را به عنوان قرض از اين شخص قبول کنيد. (۱)

منبع
(۱) اجوبه الاستفتائات با استفاده از س ۱۹۳۶

افزودن دیدگاه