آیا اموال مادرم به من میرسد ؟

با سلام و خسته نباشيد. مادرپيري داشتم که باوجودداشتن 3 پسرسالها من و همسرم ازايشانپسرسالها ازايشان مراقبت ميکرديم وپسرهاهيچ کمکي نميکردن و حتي ايشان را بعنوان مهمان هم به خانه شان نميبردند ومادرم مستمري بگيرحقوق پدرم بودند ايشان درزمان حياتشان به من کمک هاي مالي ميکردند و ميگفتند من هرچه دارم مال توست البته ايشان ملک و اينا نداشتند ومنظورشان مقداري پول نقد ووسايل زندگي بود برادرها هم ادعايي ندارندولي من ميخواستم بدانم که آيا اسفاده ازاموال مادرم اشکالي دارد يانه لطفا مرا راهنمايي کنيد. ممنون

سلام عليکم
ظاهرا مادر شما از اين دنيا رفته اند،‌ اگر همينگونه است:
1- اموال و دارايي هايي که مادر در زمان حيات به شما هديه داده اند به گونه اي که شما را مالک مي دانسته اند،‌ و در اختيار و تصرف و دست شما قرار داده اند،‌ آن ها از آنِ شماست به عبارتي ديگر اينکه ايشان مي گفته: هر چه دارم مال توست اگر به معناي هديه در همان زمان حيات بوده حکمش همان است که گذشت،‌ اما اموالي که هديه داده نشده طبق قانون ارث بين تمام ورثه، تقسيم مي شود مگر رضايت ديگر ورثه را براي استفاده ي شخصي از آن ها احراز کنيد.
2- بله اگر مادر در زمان حيات آن اموال را به شما هديه نکرده باشد اما مرادش اين است که بعد از مرگ من اين اموال مال تو باشد،‌ اين وصيت است که وصيت شخص براي همه ي اموالش صحيح نيست بلکه تا يک سوم اموالش اين وصيت نافذ است و در بيش از يک سوم،‌ اگر ورثه راضي اند ايرادي ندارد. (1)
کليت جواب همين است که خدمت شما عرض کرديم،‌ البته اين بحث فروعات ديگري هم مي تواند داشته باشد. مي توانيد از همين طريق سوالات خود را از ما بپرسيد و اگر اين جواب هم ابهامي دارد مي توانيد مطرح بفرماييد.
 

منابع

(1) رساله ي محشاي 16 مرجع احکام وصيت م2694 و بعد از آن

 

افزودن دیدگاه جدید

.