چه گناهانی موجب سلب توفیق می شود ؟

سلام عليکم گاه گرفتار سلب توفيق مى?شويم. از ميان صدها گناهى که مبتلاييم، چگونه منشأ سلب توفيق را پيدا کنيم؟

سلام وقت شما بخير

چند چيز در چند چيز مخفى است؛ شب قدر در چند شب مخفى است. انسان بايد تمام آن?ها را پاس دارد تا شب قدر واقعى را دريابد. طاعت مقبول در ميان طاعت?ها مخفى است؛

معلوم نيست خداوند کدام اطاعت راقبول مى?کند. پس انسان نبايد هيچ اطاعتى را ترک کند. عقاب در بين گناه?ها مخفى است؛ معلوم نيست خدا انسان را براى کدام گناه عقاب مى?کند. در بسيارى از موارد خداوند عفو مى?کند.

در سوره مائده مى?خوانيم: «وَ يَعْفُوا عَنْ کَثِيرٍ»1 دعاى «يامَنْ يَقْبَلُ الْيَسيرُ وَ يَعْفُو عَنْ کَثيرٍ»2 از همين آيه گرفته شده است. گناهانى که خداوند نمى?بخشد، پنهان است معلوم نيست از کدام گناه نمى?گذرد. پس انسان بايد از هر گناهى دورى کند.

ولىِّ خدا، در ميان اوليا مستور است معلوم نيست چه کسى در شمار اولياى خداوند جاى دارد. پس حق نداريم کسى را تحقير کنيم.

1.سوره مائده5: آيه 15.

2. «يَا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَ يَعْفُو عَنِ الْکَثِيرِ اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ وَ اعْفُ عَنِّي الْکَثِيرَ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ» وسائل?الشيعة، ج 2، ص 462، ح 39.

 

افزودن دیدگاه جدید

.