آیا ایراد خطبه توسط امام در نماز عید فطر واجب است؟

 واجب نیست؛ بلکه اگر در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام رجاء به جماعت بخوانند، دو خطبه بعد از آن را رجاء به جا می آورند؛ و ترک این خطبه ها در زمان غیبت، جایز است .

افزودن دیدگاه جدید

.