چرا در دین اسلام سختی خانم ها بیشتر از اقایان است ؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
۱-اينکه بيان نموده ايد خانم ها بيشتر از آقايان سختي دارند چنين چيزي صحت ندارد خداوند متعال تمام احکام و مسائل زن ها و مرد هارا براساس توان و ذات زن و مرد بنا نهاده است نه بيشتر نه کمتر ،اگر شما جايي به نظرتان سختي مي ايد بيان کنيد تا توضيح کامل داده شود
۲-دين نه تنها مانع رشد نيست؛ بلکه اساسا فلسفه وجودي آن هدايت بشر در مسير رشد و کمال است. رشدي که ازناحيه دين به دست مي‏آيد، از ويژگي‏هاي زير برخوردار است:
الف) جامع و چند ساحتي است؛ يعني، دين همه عرصه‏هاي وجودي آدمي را در نظر گرفته و برنامه رشد و کمال رابراي هر يک از آنها به طور هماهنگ و موزون عرضه مي‏دارد.
ب ) رشد دين منحصر به زندگي دنيوي و تأمين نيازهاي اين جهاني نيست و برنامه تکاملي آن هر دو جهان را در نظرمي‏گيرد.
البته اگر دين، دين ساختگي و مولود خرافات، توهمات و تحريفات باشد، مسلما مانع رشد خواهد بود؛ ولي دينخالص و ناب الهي عين رشد و کمال است.کمال هر موجودي رسيدن به درجات وجودي است که امکان رسيدن به آن را دارد؛ مثلا يک دانه سيب قوه تبديلشدن به يک درخت تنومند و زيبا و پر از شاخه‏هاي سرسبز و ميوه‏هاي لذيذ و خوشمزه را داراست و رسيدن به چنينوضعيتي براي آن کمال و حرکت در مسير تکامل است. برعکس پوسيده شدن آن دانه انحطاط و حرکت در خلافمسير تکامل است. در وجود آدمي نيز شرايطي است که با تلاش جدي و مجاهدت‏هاي طولاني مي‏تواند به ساحتقدس الهي بار يابد و به او تقرب جويد تا آن‏جا که به حقيقت مطلق هستي - که کمال محض و مطلق است و در او هيچحد و محدوديت و نقصاني نيست - متصل گردد و در او فاني شود و اين کمالي است از هر چيز برتر و در بر دارندهبهجت و انبساطي است فوق تصور. بخش ديگر سوال دوم شما در واقع بازگشت به سوال اول مي‏کند

 

افزودن دیدگاه