تکلیف روزه و کفاره شخصی که عمدا استمنا کرده و منی از او بیرون آمده، چیست

الف) روزه: همه مراجع: روزه اش باطل می شود.
ب) کفاره:
▪️آیات عظام: رهبری، سیستانی و زنجانی: اگر یکی از خصال کفاره (اطعام شصت فقیر یا شصت روز روزه گرفتن) را انجام دهد، کفایت می کند.
▪️آیات عظام: صافی، اراکی و گلپایگانی: باید کفاره جمع بدهد.
▪️بقیه مراجع: بنابر احتیاط واجب کفاره جمع دارد.

توضیح: استمناء یا خودارضایی یعنی انسان با خود کاری انجام دهد، که منجر به خروج منی شود.
-------------------------------------------------------
 منبع:
امام: تحریرالوسیله، روزه، مبطلات، الرابع و فیما یترتب علی الافطار، م 2؛ رهبری: اجوبه الاستفتائات، س 784 و 785؛ سیستانی، نوری، مکارم، فاضل و اراکی: عروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب الامساک عنه من المفطرات، الرابع و کفاره الصوم، م 1، قسم الاول؛ وحید، تبریزی و خویی: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، المفطرات، الثامن و کفاره الصوم، م 1009 و 1007؛ صافی: هدیه  العباد، کتاب الصوم، فیما یجب الامساک عنه، الامر الرابع و م 1319؛ زنجانی: توضیح المسائل، م 1597 و 1674؛ بهجت: وسیله النجاه، م 1087 و 1118؛ گلپایگانی: هدایه العباد، کتاب الصوم، فیما یجب الامساک، الرابع، م 1320؛ توضیح المسائل 16 مرجع، ج 1، م 1588 و 1665.

 

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.