تکلیف روزه و کفاره شخصی که عمدا استمنا کرده و منی از او بیرون آمده، چیست

الف) روزه: همه مراجع: روزه اش باطل می شود.
ب) کفاره:
▪️آیات عظام: رهبری، سیستانی و زنجانی: اگر یکی از خصال کفاره (اطعام شصت فقیر یا شصت روز روزه گرفتن) را انجام دهد، کفایت می کند.
▪️آیات عظام: صافی، اراکی و گلپایگانی: باید کفاره جمع بدهد.
▪️بقیه مراجع: بنابر احتیاط واجب کفاره جمع دارد.

توضیح: استمناء یا خودارضایی یعنی انسان با خود کاری انجام دهد، که منجر به خروج منی شود.
-------------------------------------------------------
 منبع:
امام: تحریرالوسیله، روزه، مبطلات، الرابع و فیما یترتب علی الافطار، م ۲؛ رهبری: اجوبه الاستفتائات، س ۷۸۴ و ۷۸۵؛ سیستانی، نوری، مکارم، فاضل و اراکی: عروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب الامساک عنه من المفطرات، الرابع و کفاره الصوم، م ۱، قسم الاول؛ وحید، تبریزی و خویی: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، المفطرات، الثامن و کفاره الصوم، م ۱۰۰۹ و ۱۰۰۷؛ صافی: هدیه  العباد، کتاب الصوم، فیما یجب الامساک عنه، الامر الرابع و م ۱۳۱۹؛ زنجانی: توضیح المسائل، م ۱۵۹۷ و ۱۶۷۴؛ بهجت: وسیله النجاه، م ۱۰۸۷ و ۱۱۱۸؛ گلپایگانی: هدایه العباد، کتاب الصوم، فیما یجب الامساک، الرابع، م ۱۳۲۰؛ توضیح المسائل ۱۶ مرجع، ج ۱، م ۱۵۸۸ و ۱۶۶۵.

 

افزودن دیدگاه