اگر شخصی بدون قصد خارج شدن منی، ملاعبه کند و به طور اتفاقی منی از او خارج شود، حکم روزه اش چیست

آیات عظام: امام، رهبری، مکارم و بهجت: چنانچه عادت ندارد که با این مقدار ملاعبه و بازی از او منی خارج شود و به طور اتفاقی منی خارج شود، روزه اش صحیح است.

بقیه مراجع: چنانچه اطمینان دارد که منی از او خارج نمی شود و به طور اتفاقی منی خارج شود، روزه اش صحیح است؛ ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او بیرون آید، روزه اش باطل است.
---------------------------------------------------
 منبع:
امام: تحریرالوسیله، روزه، مبطلات، مورد چهارم؛ رهبری: اجوب الاستفتائات، س ۷۸۶؛ سیستانی، نوری، مکارم، فاضل و اراکی: عروه الوثقی، ج ۲، کتاب الصوم، ما یجب الامساک، م ۱۸؛ وحید، تبریزی و خویی: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، المفطرات، الثامن؛ صافی: هدایه العباد، کتاب الصوم، م ۱۲۸۰؛ زنجانی: کتاب احکام و استفتائات روزه، س ۷۰؛ بهجت: وسیله النجاه، الصوم، ما یجب الامساک عنه، م ۱۰۸۷؛ گلپایگانی: هدایه العباد، کتاب الصوم، م ۱۲۸۱؛ توضیح المسائل ۱۶ مرجع، ج ۱، م ۱۵۹۵.

 

افزودن دیدگاه