حکم روزه فرد در صورتی که شک به دخول پیدا کند، چیست

همه مراجع: اگر قصد دخول نداشته و شک در دخول پیدا کند، روزه او صحیح است.

 منبع:
توضیح المسائل 16 مرجع، ج 1، م 1586 و 1570؛ رهبری: اجوبه الاستفتائات، س 758؛ عروه الوثقی، کتاب الصوم، مفطرات، م 13؛ منهاج الصالحین، کتاب الصوم، المفطرات، الثالث؛ سیستانی: توضیح المسائل جامع، ج 1، م 1943.

 

افزودن دیدگاه جدید

.