آیا فرو دادن خلط موجب بطلان روزه می شود ؟

اگر در حال روزه عمدا خلط خود را فرو بريم، آيا علاوه بر روزه قضاي آن روز کفاره هم بايد بدهيم؟

سلام وقت شما بخير
تمام مراجع مراجع (به جز آيات عظام بهجت و سيستانى): فرو بردن خلط - چنانچه به فضاى دهان نيامده باشد - اشکال ندارد؛ ولى اگر به فضاى دهان برسد، احتياط واجب آن است که فرو نبرد. توضيح‏المسائل مراجع، م 1580 ؛ آيت‏الله وحيد، توضيح المسائل، م 1588 و دفتر آيت‏الله خامنه‏اى.
آيت‏الله بهجت: فرو بردن خلط اگر در حال غير روزه امر عادى باشد و به فضاى دهان نيز نيامده باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر به فضاى دهان برسد، احتياط واجب آن است که فرو نبرد. توضيح المسائل مراجع، م 1580.
آيت‏الله سيستانى: فرو بردن خلط - چنانچه به فضاى دهان نيامده باشد - اشکال ندارد؛ ولى اگر به فضاى دهان برسد، احتياط مستحب آن است که فرو نبرد. همان، م 1580.
نکته :مشهور مي گويند:مرز فضاى دهان و حلق، مخرج حرف (خ) مى‏باشد.
فرو بردن عمدي مورد فوق کفاره ندارد

 

افزودن دیدگاه جدید

.