آیا در عالم ذر مرد و زن مشخص بوده است ؟

ادله عالم ذر مثل آيه ميثاق، دلالت بر عهد و ميثاق مي کند ,به اين مضمون که خدا از بشر پيمان گرفته و بشر به خدا ميثاق سپرده تاموحد بوده و مطيع خدا باشد و غير خدا را پرستش نکرده و شيطان را عبادت نکند. اين ميثاق و عهدگيري چون از تمام انسان هاست, پس همه انسان ها سابقه گرايش به حق در نهان آنهاوجود دارد وگرنه اخذ تعهد تکويني و بستن پيمان روا نبود. يکي از آياتي که مسئله توحيد فطري را بيان کرده و دلالت مي کند بر اين که انسان در موطني خاص شاهد وحدانيت حق بوده و ربوبيت خدا و عبوديت خود را مشاهده نموده, به طوري که با توجه به آن مجالي براي غفلت و نسيان نيست, آيه ميثاق است که مي فرمايد: «وَ إِذا أَخذ رَبُّک مِن بَني ادم مِن ظُهورهم ذُرِيَّتِهم و أَشهدهم عَلي أَنفسهم أَلَست بِرَبِّکم قالوا بَلي شَهدنا أن تقُولوُا يَوم القِيمه إنا کنا عن هذا غافِلين أو تقولوا إنما أشرک اباؤنا من قبل وکنا ذريه من بعدهم أفتهلکنا بما فعل المبطلون» (اعراف/۱۷۲ و ۱۷۳) . مفاد اجمالي آيات ياد شده اين است که خداي سبحان در موطني حقيقت انسان را به وي نشان داد و در ان حالت که او شاهد حقيقت خود بود ، ربوبيت حقتعالي و عبوديت خويش را مشاهده کرد، خداوند در ان موطن شهودي با انسانها ميثاق بر قرار کرد و از انان اقرار گرفت که ايا من پروردگار شما نيستم؟ همگان گفتند: بلي، تو ربّ مائي . در ان موطن علمي همگان ربوبيت حق و عبوديت خويش را پذيرفتند. آيه الله جوادي آملي،تفسير موضوعي قرآن ج ۱۲ (فطرت در قرآن)اما در مورد جنسيت بحث ٍ ديگري است و ربطي به عالم ذر يا ميثاق ندارد . از نگاه قرآن نظام زوجيت يک اصل حاکم بر کل جهان است و همه چيز زوج آفريده شده اند.

افزودن دیدگاه