چگونه می توان در خواستگاری دختر را مجذوب خود کنیم ؟

با سلام من دوستي دارم که 4 سال است خاستگاري مي رود و هر بار که با دختره 6 ماه ارتباط برقرار مي کند جهت شناخت بيشتر مي گويند تو نتونستي ما را مجذوب خودت کني تو مردانه رفتار ميکني و روحيات عاطفي ما را درک نميکني خلاصه اينکه نمي تونه دختري را مجذوب خود کند خودش مي گويد پيام هاي عاشقونه زياد مي فرسته اما نمي دونه بازم چرا اين حرف رو ميزنن و اين برايش معضل بزرگي شده به نحوي که ديگه نااميد شده لطفا در اين مورد راهنمايي کنيد. با تشکر

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
ازدواج موضوع مهم زندگي وهمچنين انتخاب همسر باسايرانتخابها درزندگي بسيارفرق داشته وبايددرکنارآگاهي وآمادگي کامل وکافي درخود ،ازملاک ومعيارعقلي وشرعي برخورداربود تا دچاربلاتکليفي وسردرگمي نشد.
اصلي ترين ملاکها درانتخاب همسر؛1-ايمان واخلاق 2-همفکري وهمسطح بودن فرهنگ خانوادگي است که ازطريق گفتگو وتحقيق خودشخص وخانواده بدست مي آيد ودرکنارش اين ملاکها طرفيني مي باشد.
سايرملاکها همچون:تناسب درسن،سطح سواد،ميزان سرمايه،وضعيت ظاهري وموقعيت خانوادگي دوطرف جزء ملاکهاي فرعي محسوب شده که بودن هرکدام باعث تقويت پايه هاي زندگي وزينت بخش کانون گرم خانواده خواهدبود ونبودهرکدام مانع ازدواج نخواهدشد.
پس تمام تمرکز وتوجه روي ملاکهاي اصلي بوده تا زندگي مشترک سعادتمند وسالمي رابراي خود ترسيم ساخت.
حال دوست محترم تان برطبق همين معيارهااقدام نمايد، قطعاً به خواسته معقول ومشروعشان رسيده ودغدغه ونگراني ازاين بابت نخواهدداشت.
نگذارد ارتباطش زياد خودماني وغير منطقي وغيرمشروع شده که کم کم با چنين ارتباطي اصل فداي فرع شده وجنبه عشق بازي وتفريح وخوشگذراني گرفته وازموضوع خود خارج مي شود وبعدازمدتي زمينه دلسردي ودلزدگي رابوجود مي آورد ونتيجه همان مي شود که شما دراين مسئله به آن اشاره کرده ايد.
بلکه بايد براي شناخت اين ملاکهااولاً منطقي ومحترمانه باشد دوماً ازخانواده واطرفيان مطمئن ودلسوز هم کمک بگيرد وشخصاً اقدام نکند.
نکته مهم ديگراينکه موضوع ازدواج تنها عاشقي وعاطفي نبوده که اغلب جوانان ازاين طريق مي خواهند واردشوند وجواب خودرابگيرند بلکه بايد عاقلانه وعالمانه قدم برداشت که بال ديگر پرنده پيوند مي باشد.
بهتراست تکيه وتوکل شان برخداي بزرگ وبنده نوازباشد،ازعجله وشتاب خودداري نمايد وهمچنين خودش راازتجربيات ونظرات اطرافيان وافرادمطمئن ومطلع بي نصيب نبيند تا بتواند تشخيصي درست وتصميمي مناسب براي انتخاب شريک زندگي داشته وخودراخوشبخت درکنارش ببيند.
معرفي کتاب:1-جوانان وانتخاب همسر،مظاهري 2-ازدواج دراسلام،مظاهري3-احکام روابط مردوزن دراسلام،معصومي.

 

افزودن دیدگاه جدید

.