آیا درانتقاد کردن , نکاتی ویژه در مورد انتقاد یک مرد وجود دارد؟

بله هرچند بخشی از روش ها بدون تردید مشترک است.
 1.قبل از مطرح کردن موضوع را روی کاغذ بنویسید تا متوجه خطاهای خود نیز بشوید.
 2.هرگز او را با دیگران مقایسه نکنید و مزایای آن ها را به رخ او نکشید.که بدترین بحران را در زندگی خود ایجاد کرده اید.اگر میخواهید مقایسه ای در کار باشد او را با خودش بسنجید یعنی خطاهای احتمالی را با رفتارهای خوب خودش در موقعیتی دیگر مقایسه کنید.
 3.از دلخوری ها و رنجش های کوچک شروع کنید پس از رفع دلخوری،او را وادار کنید به گناهش اعتراف کند.
 4.کارهای خانه را به اندازه ی کارها و امور بیرون از خانه مهم بشمارید و قدردان زحماتش باشید.
 5.از یکدندگی و لجاجت بپرهیزید وانعطاف پذیر باشید.
6.در موقع صحبت کردن مواظب لحن و طرز ادای کلمات خود باشید (خانم ها به فرا پیام بیش از پیام اهمیت می دهند و این فرا پیام را خود کشف می کنند هرچند منظور شما آن نباشد)

افزودن دیدگاه جدید

.