برای داشتن فرزند خوب و مثبت چه باید کرد ؟

چه کنیم که فرزندی مثبت اندیش داشته باشیم؟

سلام وقت شما بخیر

۱- از به کاربردن کلمات منفی و نا امی کننده در مقابل کودک پرهیز کنید. حتی به اتفاقات ب نگاه مثبت داشته باشی و جنبه مثبت آن را به زبان بیاورید. مثلاً از تصادف بگویید: «به خیر گذشت. می توانست اتفاق بدتری بیفتد».

۲- هیچگاه به فرزندتان به خاطر رفتار بدش برچسب منفی نزنید. این برچسبها در ضمیر ناخو آگاه کودک جا خوش کرده و شخصیت و آینده او را ترسیم می کنند.

۳- با فرزندتان بازی کنی و هنگام بازی کاری کنی که یکی دو بار از شما شکست بخور و با تلاش بیشتر پیروز شود.

۴- در خانه کارهای کوچکی را به او واگذار کنید. کارهایی که با کمی تلاش بتوان آنها را انجام دهد.

۵- سرنوشت قهرمان قصه شب به دست شماست. پس از چن بار شکست او را به پیروزی برسانید. اجازه ندهی قهرمان داستان نا امی شود.

۶- نگرش‌های منفی کودک خو را اصلاح کنید. مثلاً وقتی از شکست در کاری با نا امیدی می گوید: "من همیشه خرابکاری می کنم" پیروزی های گذشته اش را یادآوری کنی و برایش توضیح دهی که همه انسانها گاهی اشتباه می کنند.

۷- تنبیه و تحقیر و متهم کردن کودک باعث می شو دنیا در نگاه او تهدی کننده و ناامن جلوه کند.