اگر مردی بنا به هر دلیلی با همسر خود نزدیکی نکند مرتکب گناه شده است؟

با سلام. اگر مردی بنا به هر دلیلی 4 5 ماه با همسر خود نزدیکی نکند و همسر خود را تحت فشار بگذارد.گناهی مرتکب شده؟

 

پاسخ:
اگر بیشتر از 4 ماه باشد بله گناه دارد.
اگر کمتر از 4 ماه هم باشد و باعث به فساد کشیده شدن زن شود باز هم گناه دارد.
 در این زمینه ها خوب است مشاوره بروید.

افزودن دیدگاه جدید

.