راهکارهای عملی که بتوان شوهر خود را به خانه علاقه مند کرد چیست؟

مقدمه: هر پسر و دختری كه به سن رشد و بلوغ می رسند، بزرگترین آرزویشان اینست كه ازدواج كنند، و با تأسیس زندگی مشترك زناشویی، استقلال و آزادی بیشتری بدست آورند. و یار و مونس مهربان و محرم رازی داشته باشند. زناشویی و تأسیس زندگی مشترك خانوادگی، یك خواستة طبیعی است كه غرائزش در وجود انسانها نهاده شده است. و این خود یكی از نعمتهای بزرگ الهی است.

علاقه به خانواده است كه جوانان را از افكار پراكنده و اضطرابهای درونی، نجات می دهد. در آنجاست كه می توانند یار و مونس باوفا و مهربانی پیدا كنند، كه در شدائد و گرفتاریها، یار و غمگسارشان باشد. پیمان مقدس زناشویی، رشته ای است آسمانی، كه دلها را بهم پیوند می زند، دلهای پریشان را آرامش می دهد، و افكار پراكنده را به یك هدف متوجه می سازد. خانه جایگاه عشق و محبت، كانون انس و مودت و بهترین آسایشگاه است.

همسران، زیباترین لباس همدیگرند(1)همسران لباس و پوشش همدیگر هستند، و این زیباترین و در عین حال، كاملترین تعبیری است كه خالق منان، تصویرگر جسم و روان انسان، در ارتباط با نحوة روابط همسران بیان فرموده است: هن لباس لكم أنتم لباس لهن(2) «آنان لباس شما هستند و شما لباس آنانید.»
واقع امر این است كه همة اندیشه ها و نظریات و تحقیقاتی كه تاكنون در قلمرو روان شناسی خانواده و روابط مطلوب میان زن و شوهر، در كشورهای مختلف مطرح شده، بیانگر این حقیقت است كه موفق ترین همسران آنانی هستند كه از آغاز زندگی مشترك، رابطه ای گرم و صمیمی با هم داشته اند و هر قدر كه از زمان بسته شدن پیمان ازدواج آنها می گذرد و هر سالی كه از زندگی زناشویی شان، سپری می شود، رابطه آنان گرمتر، صمیمی تر و نشاط انگیزتر و زندگی شان پربارتر می شود. همسران برتر، آنانند كه در پیمودن طریق فلاح و رستگاری، سرمایه و توشه راه مشتركشان، «محبت» است. به طور كلی با توجه به آموزه ها و دستورات دینی، راههای مختلفی برای ایجاد علاقه، بین زن و شوهر وجود دارد. و بویژه، راههایی برای علاقمند كردن مرد به خانه وزندگی بیان شده است، از جمله:

1. محبت:(3)همه انسانها تشنة دوستی و محبت هستند و دوست دارند كه محبوب دیگران باشند. دل انسان به محبت زنده است. كسی كه بداند محبوب دیگران نیست، خود را بی كس و تنها می شمارد و همواره، پژمرده و افسرده است. خانم محترم! همسر شما هم از این احساس غریزی، به دور نیست. ا و نیز، تشنه عشق و محبت است. پیش از ازدواج، از محبت های بی شائبه پدر و مادر برخوردار بوده، بعد از ازدواج، خود را در اختیار شما قرار داد. و انتظار دارد محبت های آنان را از سوی شمانیز ببیند. و از صمیم قلب، دوستش بدارید. رشته دوستی را از همه بریده و به تو پیوند داده است و انتظار دارد كه شما به تنهایی، به اندازة همه، دوستش داشته باشید. اگر او را دوست داشته باشی، او هم به شما علاقمند خواهد شد. زیرا محبت، یك پیوند دو طرفی است و مهربانی و اظهار محبت واقعاً اعجاز می كند. اگر او بداند كه واقعاً محبوب همسرش است، حاضر است برای تأمین سعادت و رفاه خانواده اش، تا آنجا كه در توان دارد، فداكاری و كوشش كند. مردی كه كمبود محبت نداشته باشد، كمتر اتفاق می افتد، كه دچار بیماریهای روحی و ضعف اعصاب گردد. خانم گرامی! اگر شوهرت بداند كه دوستش نداری، از تو دلسرد می شود، به زندگی و كسب و كار، بی علاقه می گردد، گرفتار پریشانی و بیماریهای روانی می شود، از خانه و زندگی فرار می كند و در میدان زندگی، سرگردان می گردد. ممكن است از ناچاری به مراكز، فساد پناه ببرد. پیش خود فكر می كند چرا باید زحمت بكشم و حاصل دست رنجم را به افرادی تقسیم كنم كه دوستم ندارند. پس بهتر است حاصل دست رنجم را برای كسانی صرف كنم، كه مرا واقعاً‌ دوست دارند. خانم محترم! رشته محبت را به گردن شوهرت، بینداز و بدین وسیله او را به سوی خانه و خانواده جذب كن. ممكن است شوهرت را قلباً دوست بداری، اما این مقدار كافی نیست. بلكه باید آن را به زبان بیاوری، بلكه باید از رفتار و گفتار و حركاتت، آثار عشق و علاقه، نمایان باشد. چه اشكالی دارد كه گاه گاه بگویی: عزیزم! واقعاً تو رادوست دارم؟ و آیا اگر از سفر آمد، لباس نو یا دسته گل، تقدیمش كنی و بگویی. چه خوب شد كه آمدی، دلم برایت تنگ شده بود. اگر دیرتر از زمان معمول به خانه آمد، اظهار كن. در انتظار آمدنت بوم و از دیر آمدنت نگران شدم.

2. خوب شوهرداری كردن:(4)اسلام، شوهرداری را همانند جهادی برای زن ذكر كرده است: جهاد المرأة، حسن التبّعل،(5) جهاد زن، نیكو شوهرداری كردن است. به عبارت دیگر، زنی كه در سنگر خانواده، بوجهی نیكو، مشغول انجام وظیفه است، همانند سربازی است كه در میدان جنگ به نفع خدا، شمشیر می زند. و این تعبیر زیبایی در اسلام، برای زنان است كه باید مورد توجه قرار گیرد. در خوب شوهرداری، همه مسایل و نكاتی كه مورد بحث خانواده است، می گنجد. از نرمی، ملایمت اطاعت، تحمل دشواریها، حتی تحمل گرسنگی ها و تشنگی ها و بالاخره فدا كردن آسایش و رفاه خود برای جلب رضای خدا، كه این همه در قالب جهاد وجود دارد. زن مونس مهربانی برای شوهر است، چون مادری است كه او را نوازش می كند، همكار و همراه اوست. پس باید در برابر بداخلاقی او، خود را نبازد، صبر خود را از دست ندهد. به عنوان مصاحب و همدم با او رابطه برقرار كند. بالاخره، اگر زن به فن شوهرداری آشنا باشد و وظایفی را كه خدا، برایش مقرر فرموده انجام دهد، می تواند از یك مرد عادی، بلكه از یك مرد بی عرضه و بی لیاقت، یك شوهر لائق و آبرومند بسازد، و او را به اوج ترقی برساند.

3. آرایش و زنیت داشتن در خانه:(6)معمولاً اكثر خانم ها، وقتی می خواهند به گردش بروند یا در مجلس جشنی شركت نمایند. یا به مجلس شب نشینی و مهمانی بروند، آرایش می كنند، بهترین لباسها را می پوشند. و به بهترین وجهی كه برایشان مقدور است، از منزل خارج می شوند ولی هنگامیكه به منزل برگشتند، فوراً لباس های خوب و زیبا را از تن خارج ساخته، لباس های معمولی می پوشند. در داخل خانه مقید به پاكیزگی و نظافت نیستند، آرایش و زینت نمی كنند. با موهای ژولیده در منزل می گردند. در صورتی كه باید كار، برعكس باشد. زن باید در خانه و برای شوهرش آرایش و دلبری كند. باید برای شوهرش كه شریك زندگی و یاور و مونس دائمی می باشد، زینت و دلربایی كند. باید دلش را بدست آورد تا دلبران كوچه و خیابان، نتوانند در دلش جا باز كنند. خانم گرامی، بدست آوردن دل یك مرد، آن هم برای همیشه، كار ساده ای نیست. پس نگو: او كه مرا دوست دارد، پس چه احتیاجی دارد به سر و وضع خودم برسم و برایش دلربایی كنم، باید عشق او را برای همیشه نگهداری كنی. یقین بدان كه شوهرت دوست دارد، همیشه تمیز و مرتب و زیبا باشی ولو به زبان نیاورد. اگر بر طبق خواسته های باطنی او رفتار نكنی و در منزل به خودت نرسی، ممكن است در خارج منزل، چشمش به زنان تمیز و آرایش كرده، بیفتد و از تو دلسرد شده و از راه منحرف گردد، وقتی خانمهای تمیز و مرتب را دید و آنها را با سر و وضع كثیف و نا مرتب شما مقایسه كرد، خیال می كند، فرشتگانی هستند كه از آسمان نازل شده اند. تو هم در خانه برایش آرایش كن و لباس خوب بپوش و دلبری و طنازی كن تا بفهمد كه تو از آنها كمتر نیستی، بلكه بهتر و زیباتر هستی. در آن صورت می توانی به دوام عشق او امیدوار باشی و برای همیشه دلش را مسخر گردانی.

4. رعایت حجاب اسلامی:(7)زن و مرد گرچه در بسیاری از امور اشتراك دارند، ولی امتیازات ویژه ای نیز دارند. یكی از امتیازات مهم آنان این است كه، زن موجودی است ظریف و لطیف و زیبا و محبوب. زن دلبر است و مرد دلداده، زن، جاذب است و مرد مجذوب. مرد دوستدار است و زن دوست داشتنی. هنگامی كه مرد با زنی ازدواج می كند، می خواهد تمام خوبیها و زیباییهای این موجود ظریف را در انحصار خویش ببیند. زنی را دوست دارد كه زیبائیها، دلبریها و طنازیها، شوخیها و خوشمزه گیها، همه چیزش را در انحصار شوهرش قرار دهد و نسبت به مردان بیگانه، جداً اجتناب نماید. مرد بسیار غیور است و نمی تواند تحمل كند كه مرد بیگانه ای به همسرش نگاه كند. یا با او در ارتباط باشد، چنین عملی را تجاوز به حق مشروع خویش می داند. مرد انتظار دارد كه همسرش با رعایت پوشش و حجاب اسلامی و با تقید به ضوابط شرعی و قوانین اخلاقی و با حفظ متانت و حیاء اسلامی، او را در این خواسته مشروع، كمك و یاری نماید. اگر همسرش به این وظیفه اسلامی و اجتماعی، عمل كرد، او نیز با آرامش خاطر، زندگی می كند و برای تأمین نیازمندیهای خانواده اش تلاش می نماید. و بر محبتش اضافه می گردد. و همین صفا و محبت سبب می شود كه او نیز به زنان بیگانه، بی توجه باشد. اما اگر مرد مشاهده كرد كه همسرش تقیّدی به پوشش اسلامی ندارد، همواره پریشان خاطر و بدبین می شود. محبت و صفایش، نسبت به خانواده، تدریجاً كم می شود.

5. پیشباز و بدرقه رفتن:(8)زن هنگام بیرون رفتن شوهر از خانه، او را بدرقه كند، چند قدمی پشت سرش برود. و خداحافظی كند. و نیز هنگام وارد شدن مرد به خانه باید زن به استقبال شوهر رود. بانوی محترم! به استقبال و بدرقة شوهر رفتن، برای هیچ كس سودی ندارد، جز برای خودت. این عمل، محبت و صفا و صمیمیت تو را با شوهرت مستحكم تر می كند.
6. و بالاخره، عوامل دیگری از قبیل، اطاعت از شوهر، نرمی و مدارا، دلجوئی و سپاسگزاری از شوهر، و انجام وظایف خویش به نحو احسن، موجب دلگرمی مرد به خانه و زندگی می شود.


پاورقی:

1. همسران برتر، غلامعلی افروز، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ: آرین، چاپ سوم، ص 46.
2. بقره : 187.
3. همسرداری، ابراهیم امینی، انتشارات اسلامی، چاپ پانزدهم، ص 29.
4. خانواده در اسلام، علی قائمی، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ هفتم، ص 162.
5. بحارالانوار، ج 103، ص 252.
6. همسرداری، ابراهیم امینی، ص 122.
7. همسرداری، ابراهیم امینی، ص 65.
8. خانواده، سی جواد مصطفوی، انتشارات هاتف، چاپ نهم، سال 76، ص 25، جلد اول.

افزودن دیدگاه جدید

.