از نظر اسلام زن چه وظایفی دارد؟

همترين وظيفه زن، شوهردارى و تربيت فرزندانى صالح و سالم و کارآمد است و هيچ کارى نبايد اين مسئله مهم را تحت الشعاع قرار دهد و انجام چنين مسئوليت بزرگى نيازمند به کسب اطلاعات لازم مى باشد چه اينکه بدون شناخت نسبت به مسائل تربيتى، اخلاقى و کسب مهارتهاى ارتباطى براى ايجاد روابط گرم و صميمى با شوهر امکان پذير نيست لذا هر کدام از زوجين با توجه با پيچيده شدن مسائل زندگى بايد اطلاعات لازم را در اين زمينه از طريق مطالعه کتاب هاى مفيد، مجلات و ديدن فيلم هاى تربيتى به دست آورند و اگر زنان درس مي خوانند بايد رشته ي تحصيلي شان مرتبط با و ظايفشان باشد، و الا در امر تربيت فرزند و داشتن يک زندگى سالم و بانشاط با مشکلات جدى مواجه خواهند شد.
مهمترين وظيفه زن، شوهردارى و تربيت فرزندانى صالح و سالم و کارآمد است و هيچ کارى نبايد اين مسئله مهم را تحت الشعاع قرار دهد.

نکته اى که توجه به آن ضرورى است اهميت شوهر دارى، تربيت فرزندان و گرم نگه داشتن کانون خانواده است امروزه متأسفانه تبليغات مسموم موجب کم اهميت جلوه دادن فعاليت زنان در خانه است در حاليکه زير بناى يک جامعه سالم و کارآمد خانواده است. اگر خانوده ها از استحکام خوبى برخوردار باشند و فرزندان که محصولات خانواده هستند در زمينه هاى گوناگون تربيت شوند و از رشد و بالندگى خوبى برخوردار باشند آنگاه جامعه با مشکلات کمترى مواجه خواهد شد و انجام چنين مسئوليت بزرگى بيشتر بر عهده زنان مى باشد چه اينکه از زمان انعقاد نطفه تا هنگام تولد و بعد از تولد تا دو سالگى کودک به صورت صد در صد وابسته به مادر مى باشد و نقش پدر بسيار کم است البته با بزرگ تر شدن کودک نقش پدر نيز بيشتر خواهد شد ولى هيچ گاه تا دوران بلوغ سهم پدر به اندازه مادر نمى باشد و اين حاکى از اهميت نقش مادر در تربيت فرزند مى باشد و اين کار دشوار بيشتر از هر کس از عهده مادر بر مى آيد و راستى چه کارى از تربيت انسانها که شريفترين مخلوقات آفرينش هستند بالاتر است.

در واقع اين مادر است که پايه هاى اوليه رشد، تربيت و هدايت کودک در دامن خود فراهم مى کند و اهميت خانواده به عنوان اولين جايگاه تربيتى انسان بر تمام مراکز علمى و تربيتى ديگر از قبيل پيش دبستان، مدرسه و دانشگاه بيشتر است و خانواده نسبت به اين مراکز علمى و تربيتى تقدم زمانى و دينى دارد يعنى هم زمانا مقدم است و هم رتبى آن مقدم مى باشد. بنابراين هيچ کارى نبايد اين مسئوليت مهم را تحت الشعاع قرار دهد البته اگر زن و شوهر با يکديگر همکارى کنند و براى اداره زندگى مشترک خود برنامه ريزى صحيحى داشته باشند زنان علاوه بر انجام امور خانه دارى مى توانند در فعاليت هاى فرهنگى، علمى، سياسى و اجتماعى خارج از خانه نيز مشارکت داشته باشند و حضور در اينگونه فعاليت ها منافاتى با امور زندگى و همسردارى و تربيت فرزندان ندارد و انجام اين مهم مستلزم چند امر مهم مى باشد:

1- همکارى زن و شوهر با يکديگر

2- نوع کار خارج از خانه بايد با توانايى و ابعاد شخصيتى زن متناسب باشد.

3- محيط کار و محل کار و همکاران بايد به گونه اى باشد که زن بتواند حجاب، عفاف و حريم خود را به خوبى حفظ کند و اگر انجام کار در خارج از خانه مستلزم رعايت نکردن موازين شرعى و اخلاقى شود چنين کارى براى زنان مفيد و مناسب نيست.

4- زنان وقتى کار خارج از خانه به خود اختصاص مى دهند نبايد به حدى باشد که بيشتر وقت و انرژى زن را از بين ببرد و باعث ناتوانى او در انجام وظايف داخل خانه شود. و نيز به تربيت فرزند ضربه نزند. با رعايت نکات فوق انجام فعاليت در خارج از خانه براى زنان نه تنها اشکالى ندارد بلکه باعث کسب تجارب بيشتر و فوايد ارزشمندى است

افزودن دیدگاه جدید

.