در انتخاب همسر چه ملاکهای مهم است ؟

معيارهاي مهمي که بايد حتما مورد توجه قرار گيرد:
سطح و رشته تحصيلي
بهتر است سطح تحصيلي (مدرک) مرد بيشتر يا مساوي سطح تحصيلي زن باشد. پايين تر بودن مدرک تحصيلي مرد به اندازه يک مقطع [زن: دکتري، مرد: کارشناسي ارشد/ زن: کارشناسي ارشد، مرد: کارشناسي،...] اشکالي ندارد به شرط آن که مرد از نظر شغل و موقعيت اجتماعي وضع مطلوبي داشته باشد.

وضعيت اجتماعي و سطح اقتصادي خانواده ها
منظور از وضعيت اجتماعي، شغل و موقعيت يا طبقه اجتماعي پدر و در مواردي مادر است و مراد از سطح اقتصادي ميزان درآمد، ثروت و امکانات زندگي است. بهتر است خانواده هاي دختر و پسر در اين دو زمينه هم شأن و نزديک به يکديگر باشند.

فرهنگ خانواده
فرهنگ، نگرش هاي فردي و اجتماعي نسبتاً پايداري است که از باورهاي مذهبي و خصلت هاي نژادي و قومي و طبقاتي ريشه گرفته و به صورت آيين هاي مذهبي، آداب و رسوم اجتماعي و نيز پوشش، گويش فردي خود را نشان مي دهد تناسب فرهنگي بسيار مهم تر از تناسب وضعيت اجتماعي اقتصادي است. از بين عناصر سازنده فرهنگ، بيشتر از همه بايد تناسب مذهبي، نژادي و پس از آن همساني در آداب و رسوم خانوادگي را جدي گرفت.

ميزان برونگرايي
برون گرايي و درون گرايي دو صفت مثبت و نسبتاً ثابت شخصيت هستند. خوب است مرد برون گراتر از زن باشد و يا اگر زن برون گراتر است، فاصله خيلي زياد با مرد نداشته باشد. (در اين زمينه اگر در صحبتهاي ميان فردي به نتيجه نرسيديد مراجعه نزد مشاوره قبل از ازدواج توصيه مي شود)

شغل
بررسي کنيد و ببينيد طرف مقابل آيا تمايل به اشتغال دارد يا خانه داري؟ سپس در اين رابطه به مقايسه با ديدگاه خود بپردازيد.

تندرستي
نداشتن بيماري هاي مزمن ناتوان ساز، وخيم و سخت درمان و ژنتيکي که فرزندان را دچار معلوليت مي سازد.
صداقت اعتماد مي آورد. دروغ هاي عمدي و بزرگ اعتماد را از بين مي برد و بدبيني و ناامني را جاي گزين مي سازد. لازم نيست براي نشان دادن صداقت خطايي که فرد در گذشته انجام داده و ديگر تکرار نشده است، اعتراف کرد.

استقلال
کسي براي تشکيل خانواده آماده است که بتواند از نظر عاطفي دوري از پدر و مادر را تاب آورد و تعامل عاطفي سازنده و پايداري با همسر خود برقرار سازد. دربرنامه ريزي هاي زندگي و حل مشکلات آن، مطابق سن، آگاهي و تجربه خود و البته با مشورت کارشناسان تصميم بگيرد و عمل کند.

مسئوليت پذيري و فعاليت
تنبل و غيرفعال نبودن در اداره زندگي. بي خيالي و بي تعهدي درانجام وظايف. در مواردي، بي مسئوليتي با نداشتن استقلال همراه است ولي اين دو خصوصيت مي توانند جدا از هم نيز باشند.

خوش اخلاقي
حُسن خلق سه نشانه دارد. 1- خوشرويي: در بيشتر زمان ها داشتن چهره اي گشاده و شاد 2- پاکيزگي و زيبايي کلام: پرهيز از دشنام، تحقير، تمسخر 3- نرمخويي: دور بودن از خشونت، لجبازي، قهر طولاني

پاکدامني
پاکدامني يعني دوري از آلودگي ها و روابط نامشروع جنسي، خويشتنداري و مقاومت در برابر وسوسه ها و محرک هاي غريزه جنسي و نيز نداشتن سابقه طولاني از رفتارها و دوستي هاي غيراخلاقي

سلامت روان
اطمينان از اين که فرد داراي روان رنجوري هاي مزمن و ناتوان ساز، ...) و روان پريشي هاي شدت افزا نباشد.

دينداري و ايمان
دينداري سه جنبه مهم دارد: 1- باورهاي درست و روشن درباره خدا، جهان آخرت،انبيا و اوصياي الهي و حقايق نظام آفرينش 2- اخلاق به معناي داشتن فضيلت هاو صفات مثبت دروني مانند صداقت، حيا، امانت، شکر، صبر،... و دور بودن از رذيلت ها و صفات منفي مانند حسادت، تکبر، حرص،... 3- عمل به احکام ديني يعني انجام واجبات و ترک محرمات.

شايستگي خانوادگي
در خانواده شايسته پدر و مادر در درجه اول و برادران و خواهران بزرگ تر، در درجه بعد، افرادي سالم و دور از مشکلات حاد اخلاقي هستند. خانواده خوب محيطي آرام و بدون تنش هاي شديد و مکرر دارد. طلاق، اعتياد، بزهکاري، خيانت، خشونت هاي پي درپي و آسيب رساندن از نمايان ترين نمونه هاي ناشايستگي خانوادگي است.

راستگويي
صداقت اعتماد مي آورد. دروغ هاي عمدي و بزرگ اعتماد را از بين مي برد و بدبيني و ناامني را جاي گزين مي سازد.
لازم نيست براي نشان دادن صداقت خطايي که فرد در گذشته انجام داده و ديگر تکرار نشده است، اعتراف کرد. چيزي را نبايد پوشاند که با گذشت زمان و تحقيق آشکار مي شود. مانند نادرستي در بيان سن، شغل، مدرک تحصيلي، بدهي مالي، عقد و ازدواج قبلي، بيماري ادامه دار، عيب و نقص جسمي و عضوي، جدايي والدين، مسئوليت ذهني و جسمي يکي از اعضاي خانواده

 

افزودن دیدگاه جدید

.