راه غلبه بر وسواس نجس و پاکی را بیان کنید ؟

چند نکته اساسي درباره وسواس:

- از نظر اسلام وسواس حرام است. لذا هر وقت احتمال مي دهيد که شک شما در طهارت يک شيي و يا بدنتان ناشي از وسواس است، به شک خود اعتنا نکنيد؛ چرا که شايد دچار عمل حرام وسواس شده باشيد.
کساني که داراى حساسيت نفسانى شديدى در مورد نجاست هستند حتى اگر گاهى يقين شخصي به نجاست چيزي پيدا کردند، بايد حکم به عدم نجاست کنند مگر آن که ديگران هم نظر او را تأييد نمايند.
استمرار اجراى اين حکم در مورد افراد مزبور تا زماني است که اين حساسيت به طور کلي از بين برود.

- از نظر شرع مقدس در طهارت و نجاست، اصل بر طهارت اشياء است. يعنى در هر موردى که ترديد در نجس بودن يا نجس شدن چيزي براى شما حاصل شد، لازم است حکم به عدم نجاست کنيد؛ والا ممکن است دچار فعل حرام وسواس شده باشيد.

- هر شى يا عضوى که نجس مى شود، براى تطهير آن، يکبار شستن با آب لوله کشى بعد از زوال عين نجاست کافى است. تکرار در شستن يا فرو بردن آن در آب لازم نيست، و اگر شى نجس از قبيل پارچه و مانند آن باشد، بايد به مقدار متعارف فشار داده شود تا آب از آن خارج گردد. همين و بس.
اگر احساس مي کنيد که به اصطلاح به دل شما نمي چسبد، به آن اعتنا نکنيد. همين عدم اعتناي شما براي شما ثواب و اجر الهي خواهد داشت.

- در مورد رعايت طهارت و نجاست از سوي ديگران، اسلام اصل را بر صحت مي داند. يعني به ما مي گويد درباره اعمال ديگران حمل به صحت کنيد.
به عبارت ديگر اگر نمي دانيم آنها احکام طهارت و نجاست را به درستي به جاي آورده اند يا نه، مي بايست بگوييم: آنها مسلمانند و حتما به وظيفه اسلامي خود آگاهند و به آن عمل مي کنند. در غير اين صورت به وظيفه شرعي خود مبني بر حسن ظن به مسلمانان عمل نکرده ايم.
امام صادق عليه السلام مي فرمايند که، هر گاه به وسوسه مبتلا شديد سه بار بگوييد : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجس النجس الخبيث المخبث.

از نظر اسلام وسواس حرام است. لذا هر وقت احتمال مي دهيد که شک شما در طهارت يک شيي و يا بدنتان ناشي از وسواس است، به شک خود اعتنا نکنيد؛ چرا که شايد دچار عمل حرام وسواس شده باشيد.

- دين اسلام داراى احکام سهل و آسان و منطبق با فطرت بشرى است، لذا آنرا بر خود مشکل نکنيد و با اين کار باعث وارد شدن ضرر و اذيت به جسم و روحتان نگرديد. حالت دلهره و اضطراب در اين موارد زندگى را بر شما تلخ مى کند و خداوند راضى به رنج و عذاب شما و کسانى که با شما ارتباط دارند نيست. شکر گزار نعمت دين آسان باشيد و شکر اين نعمت، عمل بر اساس تعليمات خداوند تبارک و تعالى است.

- اين حالت يک وضعيت گذرا و قابل علاج است. افراد بسيارى بعد از ابتلا به آن، با روش مذکور از آن نجات يافته اند. به خداوند توکل نماييد و نفس خود را با همت و اراده آرامش ببخشيد.

-در پايان امام صادق عليه السلام مي فرمايند که، هر گاه به وسوسه مبتلا شديد سه بار بگوييد : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجس النجس الخبيث المخبث.

افزودن دیدگاه جدید

.